• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Pojedynek terminali LNG: Kłajpeda wyprze Świnoujście z Estonii? [ROZMOWA]

Terminal LNG w Kłajpedzie. Fot. Energetyka24.com
Terminal LNG w Kłajpedzie. Fot. Energetyka24.com

W rozmowie z serwisem Energetyka24, Tadas Matulionis, dyrektor departamentu LNG w spółce Klaipedos Nafta, opowiedział o rynkach zbytu dla skroplonego gazu w państwach bałtyckich oraz konkurencji dla pływającego gazoportu w Kłajpedzie w postaci terminalu w Świnoujściu.

Jakub Wiech: Na jakie rynki- poza, oczywiście, litewskim- trafia gaz z terminalu w Kłajpedzie?

Tadas Matulionis: Jesteśmy połączeni z rynkami państw bałtyckich za pomocą interkonektorów. Dla pewnego porównania, trzeba zauważyć, że nawet połączone rynki gazu Litwy, Łotwy i Estonii są mniejsze niż polski. Ze wszystkich trzech bałtyckich państw, rynek litewski i estoński zostały zliberalizowane najwcześniej. Natomiast łotewski otworzy się 3 kwietnia tego roku. Dlatego też, powinniśmy rozważać tylko rynek litewski i estoński jako możliwe do zaopatrywania.

Zobacz także: Terminal w Świnoujściu przyjął kolejną dostawę LNG

Nasz terminal zaczął funkcjonować w roku 2014. Od chwili startu i w roku następnym dostarczyliśmy 0,5 mld metrów sześciennych gazu na rynek. W tym samym czasie, większość handlowców nadal było związanych kontraktami długoterminowymi. Większość tych umów kończyła się wraz z końcem 2015 roku. Z kolei, od roku 2016, wszyscy kluczowi gracze na naszym rynku przestawili się na LNG jako podstawowe źródło gazu. Od lutego 2016 roku dostarczamy mniej więcej 2/3 litewskiego zapotrzebowania na ,,błękitne paliwo”, przez pewien czas dostarczaliśmy nawet 90%. Estonia zaczęła sprowadzać gaz z Kłajpedy od stycznia 2015 roku, wolumeny gazu eksportowanego tam wahają się. Dzięki konkurencji, gaz w państwach bałtyckich znacznie potaniał, jest poniżej średniej europejskiej.

Biorąc pod uwagę, że rynki w Polce i Białorusi są zamknięte, czy fakt, iż Estonia sprowadza gaz z Polski można interpretować tak, że gazoport w Świnoujściu oferuje bardziej konkurencyjne ceny?

Estonia nie ma innych źródeł dostaw LNG. Gaz naturalny może płynąć gazociągiem, ale do dostaw statkiem potrzebowalibyśmy gazu skroplonego.

Kłajpeda nie posiada obecnie funkcji ładowania gazu na cysterny, ale stacja załadunkowa jest w budowie i będzie gotowa do użytku w drugiej połowie 2017 roku. Kłajpeda może jednak ładować LNG na mniejsze jednostki pływające. To stworzyło dodatkowe źródła dla dostaw. Od stycznia tego roku dostarczamy LNG do krajów skandynawskich. Niemniej, wciąż czekamy na uruchomienie stacji załadunkowej.

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze