Reklama

Portal o energetyce

Podsumowanie obrotów w kwietniu na rynkach TGE

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Kwietniowe wolumeny obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym były na TGE niższe względem roku ubiegłego – o 27,3 proc. dla energii oraz o 40,9 proc. dla gazu – wynika z podsumowania obrotów na rynkach Towarowej Giełdy Energetycznej.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w kwietniu br. wyniósł 7 323 050 MWh, co przekłada się na spadek o 40,9 proc. r/r. Przyczyną był niższy wolumen obrotu na Rynku Terminowym Towarowym (RTT), w wielkości 4 685 458 MWh. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 2 637 592 MWh, o 6,7 proc. więcej niż w kwietniu roku ubiegłego. Na wolumen rynku spot złożyło się 2 150 760 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 8,1 proc. r/r) oraz 486 832 MWh na RDBg (wzrost o 0,7 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w kwietniu do poziomu 77,25 zł/MWh, czyli o 2,89 zł/MWh względem marca br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 80,37 zł/MWh, a więc o 0,03 zł/MWh mniej od ceny z notowań tego kontraktu w marcu. 

 

Zobacz także: Strategiczne wyzwanie: trudna przyszłość Towarowej Giełdy Energii

Zobacz także: Zmiany w zarządzie Towarowej Giełdy Energii

 

Energia elektryczna 

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu br. 7 883 474 MWh, - o 27,3 proc. mniej niż w kwietniu roku 2016. Na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 12,1 proc. (do poziomu 2 057 261 MWh), a na RTT o 31,4 proc. (5 826 213 MWh). 

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w kwietniu na poziomie 139,29 zł/MWh, spadając m/m o 8,34 zł/MWh. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 162,00 zł/MWh, co oznacza wzrost o 2,69 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w marcu br.

 

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w kwietniu br. 5 662 659 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do kwietnia roku ubiegłego o 44,5 proc.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się w kwietniu na poziomie 2 599 636 MWh, a więc o 43,2 proc. wyższym niż w kwietniu roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 26,77 zł/MWh, czyli o 4,35 zł/MWh mniej niż w marcu br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł 18 809 toe. Oznacza to ponad trzydziestojednokrotny wzrost r/r (o 3035 proc.). Średnioważona cena sesyjna dla tego instrumentu spadła m/m o 33,15 zł/toe, do poziomu 950,41 zł/toe. 

 

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W kwietniu 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 22 568 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 1,37 zł/MWh.

 

Nowi uczestnicy

Na koniec kwietnia 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 70 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 30 kwietnia 2017 r. członkami rejestru było 3155 podmiotów, w kwietniu przybyło ich 49.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 281 podmiotów.

 

kn/TGE

Reklama

Komentarze

    Reklama