Reklama

Gaz

Początek konsultacji dotyczących eksploatacji gazoportu

W związku z prowadzeniem końcowych prac zmierzających do komercyjnego uruchomienia gazoportu w Świnoujściu, Polskie LNG S.A. rozpoczyna konsultacje projektu aktualizacji Instrukcji Terminalu (IRiET - Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Terminalu).   

Proponowany projekt aktualizacji podyktowany jest zarówno wymogami prawa, jak również dążeniem do udostępnienia niezakontraktowanych zdolności terminalu LNG w Świnoujściu zainteresowanym podmiotom działającym na rynku.

Od 8 stycznia 2016 r., równolegle z wysyłką gazu do sieci, rozpoczął się etap regulacji i testowania poszczególnych ustawień terminalu LNG, w tym optymalizacja oraz stabilizacja procesu regazyfikacji.

Po zakończeniu wszystkich prób eksploatacyjnych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz komisyjnym odebraniu terminalu LNG od generalnego wykonawcy – infrastruktura będzie gotowa na przyjmowanie dostaw komercyjnych. Powinno to mieć miejsce 1 lipca.

Terminal LNG jest elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wraz z nowymi gazociągami, interkonektorami, wirtualnym rewersem na gazociągu jamalskim, a także podziemnymi magazynami i własnym wydobyciem wzmocni niezależność gazową Polski. 

Inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m sześc. rocznie i odpowiadać będzie jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Rozważana jest rozbudowa mocy do 7,5 mld m sześc.

Zobacz także: Irański gaz trafi do Świnoujścia? „Propozycja Teheranu na stole”

 

Komentarze