Reklama

Gaz

Platforma aukcyjna Gaz-Systemu zgodna z wymogami KE

Platforma Gaz-System Aukcje opracowała i wdrożyła wszystkie rozwiązania, które zapewniają pełną zgodność z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej z dnia 14 października 2013 r. Ustanawia ono kodeks sieci obejmujący mechanizmy alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu oraz uzupełnia rozporządzenie nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

„Zgodnie z zapisami kodeksu od 1 listopada 2015 r. przepustowość na punktach transgranicznych jest alokowana poprzez platformy do przeprowadzania aukcji przepustowości” - czytamy w komunikacie spółki.

Plarforma Gaz-System Aukcje została powołana na potrzeby oferowania przepustowości zgodnie z kodeksem sieci NC CAM. Operator Systemu Przesyłowego wspierając budowę jednolitego rynku gazu w Europie harmonizuje w swoich kodeksach sieciowych zasady i przepisy umożliwiające powstanie w Polsce liberalnego rynku gazu o zdywersyfikowanej strukturze dostawców. Spółka na co dzień łączy pracę dwóch systemów, dlatego jest pionierem we wdrażaniu rozwiązań europejskich kodeksów sieci w Europie Środkowej i Wschodniej. Gaz-System podjął działania na rzecz zachęcenia użytkowników sieci do korzystania z nowoczesnych narzędzi dostępnych na rynku, przenosząc w bezpieczny sposób zasady europejskich kodeksów sieciowych do codziennej pracy operatorów i Zleceniodawców Usługi Przesyłania. 

Warto przypomnieć, że 28 października 2015 r. spółka podpisała umowę z NET4GAS, której przedmiotem jest alokowanie przepustowości powiązanych na granicy polsko-czeskiej w punkcie Cieszyn, prowadzonych na Platformie GAZ-SYSTEM Aukcje.

Zobacz także: Kolejny krok ku integracji polskiego i czeskiego rynku gazu

Zobacz także: Law4Growth: Grupa Azoty zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju

Reklama

Komentarze

    Reklama