PKP Cargo z umową kredytową na maksimum 200 mln euro

8 maja 2020, 15:00
840_472_matched__q7or7y_840472matchedprl5c7zdjeciaCARGO21.07vectronv2male162
Fot. PKP Cargo
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


PKP Cargo podpisało z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową, na podstawie której kolejowej spółce zostanie udostępniony kredyt inwestycyjny do maksymalnej wysokości 200 mln euro - poinformowało PKP Cargo w piątkowym komunikacie.

Kredyt będzie przeznaczony na finansowanie planu inwestycyjnego z zastrzeżeniem, że uruchomienie kwoty kredytu na podstawie umowy z EBI powyżej 60 mln euro wymagać będzie uzyskania zgody rady nadzorczej PKP Cargo.

Jak informuje kolejowy przewoźnik, kredyt będzie dostępny w czasie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zaznaczono, że kredyt nie będzie zabezpieczony na aktywach spółki.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
mc.
piątek, 8 maja 2020, 18:03

Czy ktoś wie co się dzieje z PKP Energetyka który PO sprzedało w 2015 roku ? I mały fragment raportu NIK gdyby ktoś próbował twierdzić że Firma była "nierentowna" : NIK podkreśla, że prywatyzacja spółki PKP Energetyka była prywatyzacją szczególną ze względu na znaczenie tego podmiotu dla funkcjonowania innych spółek grupy kapitałowej PKP , a pośrednio także dla całej gospodarki. Jak tłumaczy Izba spółka ta jest naturalnym monopolistą w dystrybucji energii elektrycznej do sieci trakcyjnej PKP i jedynym właścicielem sieci dystrybucyjnej zasilającej trakcję elektryczną linii kolejowych. Jednocześnie NIK zwraca uwagę, ze w latach 2012-2014 Spółka była podmiotem rentownym. Zysk netto z działalności kształtował się na poziomie - odpowiednio - 65,6 mln zł; 90 mln zł oraz 48,7 mln zł. Wskaźniki rentowności netto wyniosły 2,0 proc.; 2,4 proc. oraz 1,1 proc.

Tweets Energetyka24