Photon Energy: Najlepszy drugi kwartał w historii spółki

13 sierpnia 2020, 13:28
photovoltaic-491702_1280
Fot. Pixabay
Energetyka24
Energetyka24

Photon Energy wypracował 8,882 mln EUR skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 11,9 proc. W efekcie, przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej, wartość EBITDA była wyższa o 14,8 proc. r/r. i wyniosła  4,035 mln EUR.To najlepszy pod względem wyników II kwartał w historii spółki.

Łączna, globalna moc elektrowni fotowoltaicznych znajdujących się w portfelu Photon Energy przekroczyła 60 MWp. Spółka rozpoczęła budowę projektów w Australii i na Węgrzech o łącznej mocy 28,7 MWp.

Po okresie sprawozdawczym Photon Energy złożył prospekt emisyjny do holenderskiego organu nadzorczego (AFM) celem przeniesienia notowań na giełdowe rynki główne w Warszawie i Pradze. 

- Chociaż drugi kwartał nie był pozbawiony wyzwań związanych z trwającą pandemią COVID-19, to osiągnęliśmy dobre wyniki operacyjne we wszystkich naszych segmentach biznesowych, odnotowując najlepszy II kwartał pod względem przychodów i rentowności w historii spółki - mówi Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Rekordowe wyniki w II kwartale to efekt wysokiej wartości produkcji energii elektrycznej (+ 73,7 proc. rok do roku) dzięki rozszerzeniu własnego portfela elektrowni na Węgrzech (+23,5 MWp w ciągu ostatnich 12 miesięcy) oraz solidnej produkcji w istniejących elektrowniach w Czechach i na Słowacji. Do tego wzrostu przyczynił się również stały wzrost przychodów z usług O&M w Europie oraz rozwój usług EPC w Australii.

W rezultacie spółka odnotowała rekordowy wynik EBITDA w wysokości 4,035 mln EUR (+ 14,8 proc. rok do roku). Amortyzacja wzrosła w wyniku przyłączenia nowych elektrowni na Węgrzech, ale Photon Energy wypracował również rekordową, kwartalną wartość EBIT, która wyniosła 1,613 mln EUR (+ 5,9proc. rok do roku). 

W II kwartale 2020 r. spółka oddała do użytku pięć elektrowni o łącznej mocy 3,5 MWp: w Mályi i Kunszentmárton, zwiększając łączną moc portfela węgierskiego do 35 MWp, a globalnie do 60,6 MWp. Photon Energy rozpoczął również budowę elektrowni o łącznej mocy 14,6 MWp i 14,1 MWp odpowiednio w Australii i na Węgrzech oraz wygrał przetarg na dostarczenie elektrowni o mocy 3 MWp w Wodonga, w Australii.

W raportowanym okresie Photon Energy - jako niezależny producent energii - również odnotował ponadprzeciętne wyniki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z rosnącego portfela elektrowni, które wzrosły do 25,2 GWh, czyli o 73,7 proc. rok do roku. Spółka dokonała ponadto strategicznej inwestycji technologiczną firmę RayGen Resources, z siedzibą w Melbourne.

Koszty finansowe netto wzrosły w II kwartale 2020 r. o 63,3 proc., do 1,591 mln EUR. Jest to konsekwencja ekspansji biznesowej na Węgrzech, która obejmowała refinansowanie portfela grupy oraz dodatkową emisję obligacji o wartości 7,5 mln EUR w III kwartale 2019 r.

Dzięki przyłączeniu do sieci nowych elektrowni w Mályi i Kunszentmárton, spółka odnotowała dodatnią aktualizację wyceny aktywów w wysokości 0,641 mln EUR w pozostałych całkowitych dochodach. Różnice kursowe - 4,709 mln EUR, związane z zawirowaniami na rynkach finansowych, które znacząco wpłynęły na zyski Photon Energy w I kwartale, zostały częściowo skompensowane dodatnią różnicą kursową w wysokości 1,534 mln EUR na koniec II kwartału 2020 r. (różnice mają charakter niegotówkowy). W rezultacie Photon Energy zakończył II kwartał 2020 r. z całkowitym dochodem w wysokości 1,183 mln EUR w porównaniu z 0,664 mln EUR rok wcześniej.

W całym pierwszym półroczu 2020 r. przychody spółki wzrosły o 17,0 proc. rok do roku, do 14,198 mln EUR, podczas gdy EBITDA wzrosła o 18,1 proc., do 5,426 mln EUR, a EBIT o 6,8 proc., do 1,726 mln EUR. Spółka odnotowała stratę netto w wysokości -2,678 mln EUR w porównaniu ze stratą - 1,070 mln EUR w I półroczu 2019 r. Całkowity dochód wyniósł -3,142 mln EUR w porównaniu z dodatnią wartością 1,839 mln EUR w I półroczu 2019 r. Po wyłączeniu niezrealizowanego wpływu przewalutowania związanego z wysoką zmiennością na rynku walutowym, wywołaną pandemia COVID-19, wartość całkowitych dochodów wyniosła 0,033 mln EUR w I półroczu 2020 r. Ponadto, zwiększone koszty rozwoju działalności wpłynęły na zyski spółki, ale jednocześnie pozwoliły jej obsłużyć większy wolumen biznesu. Biorąc pod uwagę rozwój portfela własnego elektrowni, Photon Energy spodziewa się dalszego wzrostu zyskowności w przyszłości. 

Po okresie sprawozdawczym spółka zwiększyła wartość pięcioletnich obligacji, zapadających w 2022 r., oprocentowanych na 7,75 proc, o 5,4 mln EUR, do 43 mln EUR. Ponadto Photon Energy złożył prospekt emisyjny do holenderskiego organu nadzorczego (AFM) celem przeniesienia notowań na giełdowe rynki główne w Warszawie i Pradze. (Photon Energy)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24