Reklama

Gaz

PGNiG zwiększa zaangażowanie w Norwegii

PGNiG Upstream International (PGNiG UI), spółka należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, otrzymała w ramach rundy koncesyjnej APA 2015, udziały w 4 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych, w tym w jednej jako operator. Dwie z pozyskanych koncesji (PL838 i PL839) zlokalizowane są na Morzu Norweskim, pozostałe na Morzu Północnym (PL813) oraz na Morzu Barentsa (PL850).  

Rozszerzenie działalności PGNiG UI na obszar trzech akwenów morskich jest potwierdzeniem rosnącej pozycji spółki w poszukiwaniach węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Koncesja  PL838, w której PGNiG UI otrzymało 40% udziałów jako operator, przylega od strony wschodniej do złoża Skarv, będącego w produkcji od 2012 roku. Partnerami tej koncesji zostały firmy Tullow Oil Norge AS  i E.ON E&P Norge AS, które otrzymały po 30% udziałów każda.

Koncesja PL839, w której PGNiG UI otrzymało 11,9% udziałów jako partner, przylega od strony zachodniej do koncesji produkcyjnej Skarv, gdzie PGNiG UI posiada udziały. Operatorem na tej koncesji została firma BP Norge AS (23,8% udziałów), a pozostałymi partnerami firmy Statoil Petroleum AS (36,2%) i E.ON E&P Norge AS (28,1%).

Koncesja PL813, w której PGNiG UI otrzymało 8% udziałów jako partner, znajduje się w sąsiedztwie koncesji produkcyjnej Gina Krog, gdzie PGNiG UI posiada udziały.  Operatorem na tej koncesji została firma Statoil Petroleum AS (58,7% udziałów), a pozostałymi partnerami firmy Total E&P Norge AS (30%) i Det norske oljeselskap ASA (3,3%).

Operatorem na tej koncesji została firma Edison Norge AS (40% udziałów), a pozostałymi partnerami firmy Lime Petroleum Norway AS i KUFPEC Norway AS, które otrzymały po 20% udziałów.

Partnerzy koncesyjni mają dwa lata, a w przypadku koncesji PL850 trzy, na wykonanie stosownych analiz geologicznych i geofizycznych, których celem będzie dokładne oszacowanie potencjału naftowego objętych koncesjami obszarów. Po tym okresie zostaną podjęte decyzje o wierceniu otworów poszukiwawczych lub zwolnieniu niektórych koncesji bez wykonywania wierceń (drill or drop decision).

Obecnie PGNiG UI posiada udziały w 19 koncesjach (wliczając nowo otrzymane) poszukiwawczo-wydobywczych, zlokalizowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W portfelu aktywów PGNiG UI znajdują się koncesje obejmujące udziały w 4 złożach produkcyjnych – Skarv, Vilje, Vale i Morvin, w 2 złożach będących w fazie zagospodarowania – Snadd i Gina Krog oraz 10 koncesjach poszukiwawczych.

W ramach rundy koncesyjnej APA 2015, rząd norweski przydzielił 19 stycznia 2016 roku 37 firmom naftowym udziały w 56 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych, zlokalizowanych na szelfie norweskim. Najwięcej z przydzielonych koncesji znajduje się na Morzu Północnym (27). Na Morzu Norweskim  zlokalizowanych jest 24, a na Morzu Barentsa 5.

Zobacz także: Rosjanie partnerami PGNiG w Norwegii

Komentarze