PGNiG zapewni ciągłość dostaw gazu dla klientów Hermes Energy Group

29 listopada 2019, 16:13
840_472_matched__q1mlsh_840472matchedptqe65840472matchedp5koee1200650matchedp0yh8deca3ed3b40292f20e6c2c338a21d1e83
Fot.: Energetyka24.com
Energetyka24
Energetyka24

PGNiG zapewni ciągłość dostaw gazu dla klientów Hermes Energy Group, która od 1 grudnia br. zaprzestanie dostarczania tego paliwa - poinformowała w piątek w komunikacie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Spółka poinformowała, że będzie dostarczać paliwo gazowe do klientów Hermes Energy Group(HEG), która zapowiedziała zaprzestanie dostarczania gazu z dniem 1 grudnia.

Klienci, którzy pobierają paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa lub sieci przesyłowej Gaz-Systemu i nie wybrali innego sprzedawcy rezerwowego, mają zagwarantowane zachowanie ciągłości dostaw gazu od PGNiG Obrót Detaliczny. Nie muszą oni podpisywać dodatkowych umów, ani wykonywać żadnych dodatkowych formalności, aby mieć zapewnione bezpieczne dostawy .

Jak podkreślono w komunikacie, odbiorcy gazu w gospodarstwach domowych będą rozliczani wg taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zatwierdzonej przez Prezesa URE, zatem wg tych samych cen, co pozostali klienci indywidualni. Dodano, że klienci biznesowi będą rozliczani wg cennika zatwierdzonego przez zarząd spółki, zatem również wg tych samych cen, co inni klienci biznesowi. "Odbiorcy ci mogą też skorzystać z tej samej oferty promocyjnej, co dotychczasowi klienci PGNiG" - wskazała spółka.

O fakcie zawarcia umowy odbiorca zostanie poinformowany przez PGNiG Obrót Detaliczny w terminie 30 dni od dnia zawarcia w jego imieniu przez operatora sieci umowy rezerwowej (http://pgnig.pl/sprzedawca-rezerwowy-gazu) albo umowy sprzedaży z urzędu (http://pgnig.pl/sprzedawca-z-urzedu) - czytamy w komunikacie.

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24