Reklama

Gaz

PGNiG Termika przejął spółkę Nysagaz

W ramach działań porządkujących strukturę aktywów Grupy Kapitałowej PGNiG, spółka PGNiG Termika, pełniąca funkcję centrum kompetencyjnego segmentu Wytwarzanie, kupiła 28 października br. 100% udziałów spółki Nysagaz.

Cena zakupu 98.810 udziałów spółki Nysagaz wyniosła 4,5 mln złotych, z uwzględnieniem gotówki na rachunkach bankowych spółki w wysokości 3,5 mln złotych (wg stanu na 30.06.2015). Transakcja obejmuje 65.490 udziałów od PGNiG stanowiących 66,28% w kapitale zakładowym spółki oraz 33.320 udziałów od VNG Polska Sp. z o.o. stanowiących 33,72% w kapitale zakładowym spółki.

Aktywa ciepłownicze spółki Nysagaz obejmują 53 funkcjonujące projekty gazowe o rocznym wolumenie sprzedaży ciepła wynoszącym 64.300 GJ i poziomie mocy zamówionej przez klientów – 12 MWt. W oparciu o ww. aktywa ciepłownicze oraz projekty planowane do realizacji przez spółkę Nysagaz, PGNiG Termika planuje dynamicznie rozwijać nowy segment działalności – rynek rozproszonych projektów kogeneracyjnych i ciepłowniczych małej oraz średniej mocy.

Zobacz także: PGNiG dostarczy gaz dla Elektrowni Puławy

Reklama

Komentarze

    Reklama