Reklama

Górnictwo

PGNiG Termika chce objąć udziały w Polskiej Grupie Górniczej

Zarząd PGNiG poinformował, że 15 marca 2016 roku spółka PGNiG Termika S.A. złożyła niewiążącą ofertę wstępną objęcia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale spółki Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. („PGG”) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 400 milionów złotych. 

Oferta wstępna została złożona pod wieloma warunkami zawieszającymi dla realizacji transakcji objęcia udziałów w PGG, w tym m.in.: 

  • przeprowadzenie i uzyskanie, w oparciu o aktualne dane, akceptowalnych przez PGNiG Termika wyników analiz technicznych, środowiskowych, prawnych, finansowych, podatkowych i rynkowych, które potwierdzą, że przeprowadzenie transakcji pozwoli na osiągnięcia przez PGG trwałej rentowności oraz płynności;
  • prognozy finansowe, przedstawione przez Zarząd Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach ("KW"), zostaną przygotowane w oparciu o możliwe do realizacji założenia gwarantujące brak konieczności dalszego dokapitalizowania lub pozyskiwania przez spółkę dodatkowego kapitału dłużnego;
  • zawarcie umów inwestycyjnych z innymi inwestorami uczestniczącymi w transakcji na łączną wartość nie niższą niż 1,5 miliarda złotych oraz restrukturyzacja zadłużenia KW podlegającego przejęciu przez PGG, w tym wynegocjowanie satysfakcjonujących dla PGNiG Termika warunków restrukturyzacji zadłużenia KW oraz podpisanie odpowiednich umów zapewniających stabilność długoterminowego funkcjonowania PGG;
  • uzyskanie przez PGNiG Termika wymaganych wewnętrznych zgód korporacyjnych oraz zgód organów antymonopolowych i innych zgód organów administracji;
  • uzgodnienie z PGNiG Termika oraz innymi inwestorami struktury finansowania PGG, która eliminować będzie ryzyko uznania inwestycji za niedozwoloną pomoc publiczną. 

PGG to spółka, która ma prowadzić działalność w oparciu o aktywa górnicze będące obecnie własnością KW. W skład przedsiębiorstwa przenoszonego do PGG wraz z zobowiązaniami KW wchodzą następujące jednostki organizacyjne KW: Oddział KWK Chwałowice w Rybniku, Oddział KWK Jankowice w Rybniku, Oddział KWK Marcel w Radlinie, Oddział KWK Rydułtowy-Anna w Rydułtowach, Oddział KWK Bielszowice w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, Oddział KWK Halemba-Wirek w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Piast w Bieruniu, Oddział KWK Pokój w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Sośnica w Gliwicach, Oddział KWK Ziemowit w Lędzinach, Oddział Zakład Elektrociepłownie, Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, "Centrala". 

Zobacz także: ME: Rozliczanie faktur w węglu doprowadzi do patologii

Zobacz także: Związkowcy otrzymali biznesplan Polskiej Grupy Górniczej

Reklama

Komentarze

    Reklama