Reklama

Portal o energetyce

PGNiG publikuje wyniki kwartalne. ,,Zysk o 25% mniejszy niż w 2015"

Grupa Kapitałowa PGNiG w III kwartale 2016 r. osiągnęła 23,05 mld zł przychodów ze sprzedaży. Wolumen sprzedaży gazu ziemnego wzrósł o 3 proc. (0,5 mld metrów sześciennych), a wolumen dystrybucji gazu o 7 proc. (0,5 mld metrów sześciennych). Zwiększyły się także przychody ze sprzedaży ciepła. Minione 10 miesięcy 2016 r. to dla Grupy m.in. nowe kontrakty z dużymi odbiorcami gazu i wzmocnienie segmentu ciepłowniczego.

Zysk netto całej Grupy wyniósł 1,63 mld zł – o 25 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r. GK PGNiG zanotowała spadek EBITDA o 20 proc. w porównaniu z III kw. 2015 roku, z 5,31 mld zł do 4,27 mld zł przy niższych o 14 proc. przychodach ze sprzedaży.

W segmencie Obrót i Magazynowanie po trzech kwartałach 2016 roku na poziomie EBITDA grupa wypracowała wynik 761 mln zł, co jest poziomem zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego (758 mln zł). Niższe koszty operacyjne były przede wszystkim pochodną obniżających się cen rynkowych węglowodorów i kosztów pozyskania gazu z importu. Wskutek postępującej liberalizacji rynku gazu w Polsce PGNiG Obrót Detaliczny i PGNiG SA kilkakrotnie obniżały na przestrzeni ostatniego roku taryfy na sprzedaż gazu. Nowa oferta GK PGNiG zyskała  na atrakcyjności, o czym świadczy wzrost sprzedaży gazu przez Grupę Kapitałową PGNiG o 0,5 mld metrów sześciennych.

Wynik operacyjny segmentu Dystrybucja zwiększył się o 11 proc. r/r. Osiągnął poziom 1,28 mld zł, a powiększony o amortyzację wyniósł 1,97 mld zł, czyli o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Na wynik wpływ miał wzrost przychodów o 75 mln zł (2 proc.) r/r dzięki wzrostowi wolumenu dystrybucji gazu o 7 proc. Z kolei koszty operacyjne segmentu spadły o 51 mln zł (2 proc.) r/r w efekcie przeprowadzonej w 2015 roku racjonalizacji zatrudnienia.

Wynik operacyjny segmentu Wytwarzanie za trzy kwartały 2016 roku wyniósł 301 mln zł i był o 119 mln zł wyższy r/r. Na poziomie EBITDA zrealizowano wynik w wysokości 560 mln zł, co oznacza poprawę o 34 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na taki wynik wpłynęły konsolidacja nowo nabytych spółek, zwiększone przychody ze sprzedaży w związku ze wzrostem wolumenu sprzedaży i taryfy na ciepło oraz spadek kosztów zakupu węgla, który jest głównym paliwem do produkcji ciepła.

Otoczenie makroekonomiczne w ciągu 9 miesięcy 2016 roku nie było sprzyjające dla wyników segmentu Poszukiwanie i Wydobycie. Średnia cena ropy brent wyrażona w złotych w tym okresie zanotowała 20 proc. spadek. Wynik operacyjny segmentu po trzech kwartałach 2016 roku wyniósł 179 mln zł, natomiast na poziomie EBITDA wypracowano 990 mln zł, co jest wynikiem znacząco niższym od wyniku roku poprzedniego (odpowiednio o 86 proc. i 57 proc.).  Niskie ceny ropy naftowej przyczyniły się do spadku przychodów ze sprzedaży z segmentu o 17%. Ponadto w drugim kwartale 2016 roku zawiązane odpisy aktualizujące na majątek trwały obciążyły wynik o 692 mln zł, podczas gdy w 2015 roku odpisy wyniosły 136 mln zł.

W 2016 roku Grupie udało się przywrócić trend wzrostowy w segmencie średnich klientów biznesowych (ze 110 mln metrów sześciennych średniej miesięcznej utraty wolumenu netto w 2015 do 11 mln m3 średniego miesięcznego pozyskania netto w 2016 r.), co świadczy o atrakcyjności oferty przygotowanej przez PGNiG Obrót Detaliczny i skutecznej zmianie podejścia do klientów.

W 2016 roku Grupa PGNiG zawarła nowe kontrakty na sprzedaż gazu w kraju m.in. z Grupą Azoty, PKN Orlen, PGE, Ceramiką Paradyż, EDF Toruń oraz Lajkonik Snacks, Grana i Bahlsen Polska, co jest dowodem na konkurencyjność i bezpieczeństwo oferty dostaw gazu z PGNiG.

We wrześniu 2016 r. PGNiG Obrót Detaliczny wprowadziła na rynek ofertę typu dual fuel „Pakiet Prąd i Gaz – PIG” dla klientów indywidualnych pozyskując w ciągu zaledwie 2 miesięcy kilka tysięcy odbiorców energii elektrycznej. Spółka przygotowała także specjalną ofertę dla Powstańców Warszawskich – dofinansowanie do 900 PLN rocznie do rachunków za gaz.

Spółka PGNiG Supply&Trading działająca na rynku niemieckim pozyskała w 2016 r. 40  tys. nowych klientów indywidualnych zwiększając wolumen swojej sprzedaży o ponad 280 mln metrów sześciennych (17 proc.).

GK PGNiG realizuje swoją strategię wzmacniania segmentu ciepłowniczego zyskując nowe moce. W kwietniu br. PGNiG TERMIKA kupiła 100 proc. akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Jastrzębiu Zdroju. W sierpniu br. PGNiG TERMIKA nabyła akcje Spółki Energetycznej Jastrzębie SA od Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

Konsekwentnie realizowana jest strategia zwiększenia liczby nowych odbiorców gazu i dążeniu do likwidacji tzw. białych plam na gazowej mapie Polski. Zgodnie z nową strategią Polskiej Spółki Gazownictwa do 2022 roku planowana jest gazyfikacja 74 nowych gmin i przyłączenie do sieci ok. 350 tys. nowych odbiorców.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA przyjęło dotychczas w ramach kontraktu z Qatargas 5 regularnych dostaw skroplonego gazu do Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. W czerwcu 2016 roku PGNiG przyjęło także pierwszy ładunek LNG zamówiony od Statoil na zasadzie spot.

28 czerwca 2016 roku PGNiG podjęło decyzję o otwarciu biura tradingowego LNG w Londynie na początku 2017 r.

Spółka przy wsparciu rządu RP prowadzi rozmowy o dostawach gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego z wykorzystaniem planowanego połączenia gazociągowego Norwegia-Dania Polska. Spółka oczekuje rozpoczęcia przez operatorów gazociągów postępowania Open Season i rezerwowania mocy przesyłowych w tym połączeniu w pierwszym kwartale 2017 r.

PGNiG poprzez swoją spółkę PGNiG Upstream International posiada obecnie 18 licencji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W 2016 r. spółka pozyskała 4 nowe licencje.

Od maja 2016 roku trwa trzeci odwiert na złożu Rehman w Pakistanie, którego zadaniem jest przede wszystkim zwiększenie produkcji gazu ziemnego. W listopadzie 2016 roku PGNiG SA podpisała także list intencyjny z National Iranian Oil Company w sprawie współpracy przy eksploatacji złoża ropy naftowej, w ramach której PGNiG przeprowadzi analizę geologiczno-złożową na złożu Soumar.

Natomiast doświadczenie i know-how związane z zastosowaniem nowoczesnych metod szczelinowania, zdobyte podczas prac w tzw. formacjach łupkowych, PGNiG wykorzystuje obecnie przy próbie pozyskaniu metanu z pokładów węgla w Gilowicach.

Zobacz także: PGNiG wchodzi do Iranu

 

Komentarze