Reklama

Gaz

PGNiG przeznaczy ponad 1 mld zł na dywidendę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA podjęło 28 czerwca 2016 r. decyzję o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy PGNiG w kwocie 1,062 mld zł.

Dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 0,18 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 20 lipca 2016 r., a termin wypłaty dywidendy przypada na 2 sierpnia 2016 r.

Ponadto ZWZA przyjęło następujące uchwały: 

  • sprawozdanie finansowe PGNiG SA,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PGNiG SA za 2015 rok,
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG za 2015 rok.
  • o nieudzieleniu absolutorium za 2015 r. byłemu prezesowi Mariuszowi Zawiszy, byłemu wiceprezesowi Jarosławowi Baucowi, byłemu  wiceprezesowi Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi oraz wiceprezesowi Waldemarowi Wójcikowi,
  • o udzieleniu absolutorium za 2015 r.  prezesowi Piotrowi Woźniakowi, delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu PGNiG SA,
  • o nieudzieleniu absolutorium za 2015 r. następującym członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA: Wojciechowi Chmielewskiemu,  Agnieszce Woś, Irenie Ożóg, Andrzejowi Janiakowi oraz Andrzejowi Pilitowskiemu,
  • o udzieleniu absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej PGNiG SA: Mateuszowi Boznańskiemu,  Maciejowi Mazurkiewiczowi, Grzegorzowi Nakoniecznemu, Magdalenie Zegarskiej,  Stanisławowi Borowcowi, Ryszardowi Wąsowiczowi, Andrzejowi Gonetowi, Krzysztofowi Rogali oraz Wojciechowi Bieńkowskiemu.  
  • odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej PGNiG Grzegorza Nakoniecznego.
  • powołaniu do  Rady Nadzorczej PGNiG  Bartłomieja Nowaka oraz Piotra Sprzączaka.

 Zobacz także: Powrót Turkish Stream? Gazprom gotowy do dialogu z Turcją

Zobacz także: Europa coraz bardziej uzależniona od rosyjskiego gazu

Komentarze