• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

PGNiG dostarczy Orlenowi gaz za 7 mld zł?

PKN ORLEN poinformował, że 28 września 2016 roku zarząd spółki wyraził zgodę na zawarcie z PGNiG kontraktu indywidualnego na dostawy paliwa gazowego.

Na podstawie Kontraktu Indywidualnego PGNiG dostarczy paliwo gazowe na potrzeby Grupy Kapitałowej ORLEN w Polsce w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2021 roku (5 lat gazowych). W wyniku jego zawarcia PGNiG będzie na kolejne lata strategicznym dostawcą paliwa gazowego dla płockiego giganta.. Szacowana wartość Kontraktu Indywidualnego w okresie 5 lat może wynieść ponad 7 mld PLN (wg bieżących warunków rynkowych).

Postanowieniami Kontraktu Indywidualnego zostanie  rozwiązana umowa zawarta 2 czerwca 1997 roku pomiędzy PKN ORLEN S.A. a PGNiG S.A. na dostawy gazu ziemnego do Zakładu Produkcyjnego w Płocku („Umowa z 1997 roku”), która miała obowiązywać do końca doby gazowej 30 września 2017 roku.
 
Kontrakt Indywidualny zostanie zawarty pod warunkiem, że Rada Nadzorcza PGNiG zaakceptuje jego warunki oraz rozwiązana zostanie, za porozumieniem stron, umowa pomiędzy Anwilem i PGNiG na sprzedaż gazu ziemnego, obowiązująca od 14 stycznia 1999 roku na czas nieokreślony.
 
 

Komentarze