Reklama

Gaz

PGNiG dostarczy gaz dla Elektrowni Puławy

  • Satelita Iridium NEXT. Ilustracja: Iridium
    Satelita Iridium NEXT. Ilustracja: Iridium

PGNiG, Elektrownia Puławy oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy zawarły trójstronne porozumienie dotyczące podjęcia i prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży paliwa gazowego.

Przedmiotem tych negocjacji będzie ustalenie ilości gazu ziemnego dostarczanego na potrzeby Elektrowni Puławy, jego cena, jak również terminy rozpoczęcia oraz realizacji dostaw. Właściwa umowa na dostawy surowca będzie zawarta pomiędzy stronami nie później niż na rok przed rozpoczęciem dostarczania paliwa dla siłowni. 

„Jesteśmy liderem rynku gazu ziemnego w Polsce w zakresie prowadzonej działalności związanej z pozyskaniem gazu oraz obrotem paliwami gazowymi. Posiadamy możliwość i wyrażamy gotowość zapewnienia wieloletnich dostaw gazu ziemnego na całość zapotrzebowania Elektrowni Puławy po jej uruchomieniu” – powiedział Bartłomiej Korzeniewski, Dyrektor Oddziału Obrotu Hurtowego PGNiG.

„Prowadzimy intensywne prace nad finasowaniem inwestycji Elektrownia Puławy, co wiąże się również z zabezpieczeniem długoterminowych dostaw paliwa gazowego. Zawarte porozumienie określa nam ramy w jakich będziemy prowadzić negocjacje” - dodał Zygmunt Kwiatkowski, prezes zarządu elektrowni.

Spółka realizująca budowę siłowni należy w 100% do Grupy Azoty Puławy. Cały projekt energetyczny, którego zadaniem jest  zabezpieczenie potrzeb firmy w zakresie energii elektrycznej i ciepła technologicznego, będzie składał się z bloku gazowo-parowego i częściowo zmodernizowanej elektrociepłowni opartej na węglu kamiennym - stanowiącej jego uzupełnienie. 

Taki docelowy układ energetyczny daje gwarancję bezpieczeństwa dostaw. To rozwiązanie zabezpieczy także stabilność cen dla grupy, a w dłuższej perspektywie ustabilizuje również stawki cieplne dla mieszkańców Puław.

Zobacz także: PGNiG podpisał kolejny aneks do kontraktu katarskiego

Zobacz także: Polska posiada największy potencjał kogeneracji w Europie

Reklama

Komentarze

    Reklama