Reklama

Gaz

PGNiG będzie skupowało własne akcje

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia mu upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Zgodnie z Uchwałami Upoważniającymi przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 129 870 129 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPGNIG00014. Łączna cena nie może przekroczyć 700 000 000 złotych, zaś cena zakupu jednej akcji została ustalona na 5,39 zł. Została ona ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z cen zamknięcia notowań akcji Spółki w pięciu dniach roboczych poprzedzających dzień podjęcia niniejszej Uchwały. 

W związku z nabywaniem akcji własnych, PGNiG skieruje do akcjonariuszy zaproszenie do składnia ofert sprzedaży. Okres ich przyjmowania wynosić będzie pięć dni roboczych (z wyłączeniem sobót) wliczając pierwszy i ostatni dzień takiego okresu i rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu publikacji ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży. 

Zgodnie z Uchwałami Upoważniającymi oferty sprzedaży będą mogły być składane przez poszczególnych akcjonariuszy działających indywidualnie lub przez grupy akcjonariuszy składające się z akcjonariuszy, których świadectwa depozytowe potwierdzające liczbę należących do nich akcji spółki zostaną dołączone do oferty.

Zarząd PGNiG został również upoważniony do odstąpienia w każdej chwili od nabycia akcji własnych.

Zobacz także: Ukraina: europejski gaz droższy od rosyjskiego "Cena za niezależność"

Zobacz także: UE wesprze Ukrainę w negocjacjach gazowych z Rosją

Reklama

Komentarze

    Reklama