Reklama

Górnictwo

PGG o gwarancjach zatrudnienia dla absolwentów szkół górniczych

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W siedzibie PGG 29 maja br. odbyło się spotkanie z udziałem wiceprezesa Polskiej Grupy Górniczej Jerzego Janczewskiego, posła Krzysztofa Sitarskiego z Kukiz 15,  senatora Wiesława Piechy z Prawa i Sprawiedliwości z dyrektorami szkół górniczych z województwa śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli również wiceprezes JSW  Artur Wojtków oraz dyrektor Marcin Nastawny z Tauron Wydobycie. Tematem  przewodnim była  przyszłości szkolnictwa górniczego w kontekście przede wszystkim gwarancji zatrudnienia dla ich absolwentów. Wiceprezes PGG ds. pracowniczych Jerzy Janczewski przedstawił jak wygląda współpraca spółki z placówkami kształcącymi młodzież w zawodach górniczych.

Jeszcze w Kompanii Węglowej czyli poprzedniczce Polskiej Grupy Węglowej  taka współpraca została nawiązana w 2004 roku, poprzez zawarcie porozumień z organami prowadzącymi szkoły  górnicze (prezydentami miast, starostami powiatów, wójtami gmin). Na przestrzeni 10 lat – do roku 2014 udzielono 8416 gwarancji zatrudnienia dla uczniów szkół zawodowych i techników.

W roku 2015 w związku z trudną sytuacją ekonomiczna spółki, Kompania Węglowa S.A. zawiesiła udzielanie gwarancji zatrudnienia dla uczniów podejmujących naukę w szkołach objętych porozumieniami o współpracy, ale w dalszym ciągu czyniła starania by wywiązać się ze zobowiązań wobec uczniów posiadających wcześniej udzielone gwarancje zatrudnienia. Przyjęcia absolwentów posiadających gwarancje zatrudnienia odbywały się sukcesywnie, w miarę posiadanych możliwości kadrowych i z uwzględnieniem założeń Planu Techniczno – Ekonomicznego:

  • w roku 2015 przyjęto do pracy 151 absolwentów,
  • w latach 2016 – 2017 (do 30.04.2017 r.) zatrudniono 1305 absolwentów.

Liczba uczniów, którym w latach poprzednich udzielono gwarancji zatrudnienia przedstawia się następująco:

  • 841 uczniów powinno ukończyć naukę do czerwca 2017 roku,
  • 369 uczniów powinno ukończyć naukę w roku 2018,
  • 219 uczniów powinno ukończyć naukę w czerwcu 2017 roku – są to uczniowie szkół, z którymi współpracę nawiązał Katowicki Holding Węglowy S.A.

Zobacz także: ,,Chore narzędzie demokracji", czyli o górniczych związkach zawodowych [KOMENTARZ]

Aktualnie PGG, która przejęła zobowiązania Kompanii Węglowej S.A. wynikające z porozumień w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach górniczych współpracuje z 14 organami prowadzącymi takie szkoły.

Z przeprowadzonych analiz poziomu odejść pracowników na emerytury, struktury wiekowej i stażu pracy pracowników PGG widzimy potrzebę dalszej kontynuacji współpracy z placówkami oświatowymi, które są dobrze przygotowane do kształcenia młodzieży w zawodach górniczych. Doprecyzowywane są zasady tej współpracy  w zakresie naboru uczniów na kolejne lata, tak aby po ukończeniu edukacji zapewnić im zatrudnienie w kopalniach wchodzących w struktury PGG.

PGG nawiązała także współpracę z Politechniką Śląską – Wydziałem Górnictwa i Geologii w zakresie zapewnienia studentom praktyk zawodowych, a także w przyszłości staży absolwenckich i w dalszej kolejności zatrudniania – w miarę posiadanych możliwości. Współpraca obejmuje także opiekę nad studentami piszącymi prace dyplomowe polegającą na udostepnieniu im materiałów źródłowych i bazowaniu na doświadczeniach nabytych w czasie praktyk odbywanych na kopalniach wchodzących w struktury naszej spółki.

kn/PGG

Reklama

Komentarze

    Reklama