Reklama

Elektroenergetyka

PGE tworzy spółkę joint venture. Celem walka z blackoutem

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz francuski Energy Pool stworzą spółkę, która wejdzie na nowo powstały rynek usług Demand Side Response (DSR). Oferta PGE Energy Pool umożliwi dużym i średnim przedsiębiorcom - odbiorcom energii elektrycznej - udział w bilansowaniu systemu elektroenergetycznego poprzez odpłatną rezygnację z części lub całości zamówionej energii.

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Energy Pool złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wnioski o wyrażenie bezwarunkowej zgody na koncentrację kapitału w ramach polskiej spółki PGE Energy Pool. Spółka joint venture zaoferuje przedsiębiorcom dodatkowe źródło dochodu w postaci usług DSR, czyli rozwiązania pozwalającego na zapewnienie wysokiego poziomu niezawodności krajowego systemu elektroenergetycznego oraz redukcję ryzyka przerw w dostawach energii dla wszystkich odbiorców energii.

Stworzenie spółki PGE Energy Pool jest odpowiedzią na duże możliwości płynące z otwarcia rynku DSR w Polsce, między innymi dzięki przetargom organizowanym przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE), zarządcy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz powstającego rynku mocy. Dzięki temu mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wynagrodzenie za gotowość do tymczasowego i dobrowolnego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w określonych godzinach.

Duży wpływ usług DSR na bezpieczeństwo energetyczne systemu energetycznego bierze się stąd, że zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną (określane jako moc rezerwowa lub „negawaty”) w skrajnych sytuacjach przynosi takie same korzyści jak zwiększanie dostaw energii elektrycznej, np. w godzinach szczytu, kiedy mamy do czynienia z największym zapotrzebowaniem lub najmniejszym marginesem bezpieczeństwa. Jest przy tym rozwiązaniem bardziej ekonomicznym i ekologicznym. 

Zobacz także: Eksperci: przemysł może poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski

Łącząc moce rezerwowe z kilku punktów poboru, PGE Energy Pool ułatwi i umożliwi wstęp na rynek usług DSR wielu biznesowym odbiorcom energii elektrycznej, którzy pojedynczo nie posiadają do tego odpowiednich środków finansowych, kompetencji oraz zdolności technicznych. Jednocześnie pozwoli to tym przedsiębiorcom na generowanie przychodu z inteligentnego zarządzania zużyciem energii elektrycznej. Działalność PGE Energy Pool będzie korzystna także dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce, z racji tego że rozwój sektora usług DSR przełoży się na niższy koszt bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego. 

Zasięg operacyjny Grupy Kapitałowej PGE połączony z doświadczeniem Energy Pool, który wdrożył kilkadziesiąt programów DSR na całym świecie, pozwoli PGE Energy Pool na zaoferowanie najlepszych w swojej klasie usług DSR dopasowanych do potrzeb polskiego rynku. W tym celu spółka utworzy w Polsce centrum operacyjne dedykowane wyłącznie działalności na rynku usług DSR.

Komentarze