Reklama

Elektroenergetyka

PGE: Szacunkowa EBITDA na poziomie 8,2 mld zł

  • Izraelski F-16I Sufa. – fot. wikimedia
    Izraelski F-16I Sufa. – fot. wikimedia

Według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące środki trwałe (EBITDA) w 2015 roku wyniesie około 8,2 mld złotych.

Powyższy szacunek uwzględnia istotne niegotówkowe zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w całym 2015 roku: - Przychody z tytułu rekompensat KDT zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 546 mln złotych, - Rozwiązanie (zmniejszenie) rezerwy rekultywacyjnej, rezerwy aktuarialnej oraz rezerwy na PDO, łącznie zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 171 mln złotych.

Według wstępnych szacunków skonsolidowany wynik netto dla akcjonariuszy spółki dominującej skorygowany o wartość odpisów środków trwałych wyniesie około (+) 4,3 mld złotych (zysk), natomiast skonsolidowany wynik netto dla akcjonariuszy spółki dominującej w 2015 roku wyniesie około (-) 3,0 mld złotych (strata).

Według wstępnych szacunków Spółki, wartość odpisów środków trwałych w ujęciu całorocznym, nie będzie istotnie różna od wielkości po 9 miesiącach 2015 r.

Produkcja energii elektrycznej netto w 2015 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 55,6 TWh. Srednia cena hurtowa energii wyniosła w tym okresie 173 zł za MWh.

Zastrzeżnie: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok nastąpi 16 lutego 2016 roku.

Zobacz także: Tauron terminowo realizuje swoją największą inwestycję

Zobacz także: Energa ma nowego wiceprezesa

Reklama

Komentarze

    Reklama