Reklama

Portal o energetyce

PGE publikuje wyniki za I półrocze. Wzrost przychodów i 5 mld zł straty

Polska Grupa Energetyczna opublikowała dzisiaj skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszą połowę oraz II kwartał bieżącego roku. Choć spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży w wysokości 36 milionów złotych, to na skutek aktualizacji wartości aktywów zamknęła okres obrotowy stratą sięgającą ponad 5 mld zł. Wartym odnotowania jest fakt, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2015 r.  nakłady na inwestycje wyniosły 3,3 mld zł, a więc o 49% więcej, niż w roku 2014. 

Spółka informuje, że w II kwartale br. zysk EBITDA wzrósł o 16% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym i osiągnął poziom ok. 1,7 mld zł. Największy udział w tej kwocie mają segmenty energetyki konwencjonalnej (894 mln zł) oraz dystrybucji (580 mln zł). Skorygowane przychody ze sprzedaży, w ujęciu generalnym, wyniosły 6,6 mld zł – co oznacza wzrost o 5%. Głównymi kontrahentami spółki są podmioty zależne w Grupie Kapitałowej PGE. W okresie zakończonym 30 czerwca 2015 roku sprzedaż do PGE Obrót S.A. stanowiła 81% przychodów z tego tytułu.

W komunikacie grupy czytamy również, że w pierwszej połowie 2015 r. została przeprowadzona analiza przyszłych przepływów gotówkowych generowanych przez aktywa wytwórcze, która wykazała utratę ich wartości sięgającą 8,8 mld zł. Chodzi tutaj głównie kompleksy wydobywczo – energetyczne w Turowie i Bełchatowie, które produkują prąd z węgla brunatnego. Według przedstawicieli PGE na taki stan rzeczy złożyło się wiele czynników m.in. zaostrzająca się polityka klimatyczna UE, nowe przepisy dot. wsparcia dla OZE, dekoniunktura na światowym rynku paliw kopalnych, czy wreszcie ograniczony potencjał w zakresie krótkookresowego obniżania kosztów stałych.

W odpowiedzi na tę sytuację prezes Marek Woszczyk zapowiada rewizję kierunków działalności firmy pod kątem zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych: ,,(…) Rozpoczęliśmy przegląd strategii biznesowej Grupy PGE, tak by odpowiadała ona coraz trudniejszym uwarunkowaniom rynkowym. Efekty tych prac zostaną zaprezentowane do końca roku, ale już dzisiaj można nakreślić główne kierunki planowanych zmian. Są to m.in.: kompleksowy program poprawy efektywności, stopniowa dywersyfikacja portfela wytwórczego, przegląd celów inwestycyjnych we wszystkich segmentach działalności”.

PGE kontynuuje rozpoczęte inwestycje związane przede wszystkim z energetyką konwencjonalną oraz segmentem dystrybucji. Łącznie w pierwszych sześciu miesiącach br. nakłady wyniosły 3,3 mld zł – 49% więcej, niż w okresie styczeń – czerwiec 2014. Blisko 1/3 tej kwoty (1 mld zł) pochłonęła budowa dwóch bloków na węgiel kamienny w Elektrowni Opole, a 338 milionów złotych przeznaczono na modernizację i remonty bloków 7 – 12 w Bełchatowie. Trwają również prace związane z przygotowaniami do budowy nowej jednostki w Elektrowni Turów, jednak zaostrzone normy środowiskowe zmusiły wykonawcę do naniesienia zmian w projekcie. Zdaniem Magdaleny Bartość, pełniącej funkcję dyrektora zarządzającego ds. ekonomiczno – finansowych, grupa jest ogółem dobrze przygotowana do realizacji zaplanowanych projektów, a część wydatków zamierza zabezpieczyć środkami pochodzącymi z pożyczek: ,,W najbliższym czasie sfinalizowany zostanie pierwszy z kilku dużych projektów mających na celu pozyskanie finansowania długoterminowego dla realizacji strategicznych inwestycji Grupy. Chodzi o kredyt konsorcjalny z udziałem ośmiu banków. Pozostałe projekty są w toku – wyjaśnia Magdalena Bartoś.

Na koniec warto zauważyć, że w II kwartale znacząco spadła produkcja energii z węgla kamiennego – o 17%. W przypadku węgla brunatnego oraz gazu ziemnego odnotowano wzrosty -- odpowiednio 3% i 300%. 

Zobacz także: Budowa nowych bloków Elektrowni Opole zaawansowana w 20%

Zobacz także: Rząd konsultuje budowę siłowni jądrowej z pomorskimi gminami

Reklama

Komentarze

    Reklama