• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

PGE: Prawie 40 miliardów złotych na inwestycje w OZE

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Grupa PGE na inwestycje w latach 2021-2030 wyda 75 mld zł, z czego ok. 50 proc. przypadnie na rozwój odnawialnych źródeł energii.

Łączne planowane nakłady inwestycyjne w latach 2021-2030 wyniosą 75 mld PLN z czego ok. 50% przypada na rozwój odnawialnych źródeł energii (morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, zeroemisyjne źródła kogeneracyjne). 

Kolejnym najistotniejszym obszarem wydatków będzie działalność regulowana obejmująca infrastrukturę sieciową i niskoemisyjne źródła kogeneracyjne. 

W 2030 r. moc farm PGE wiatrowych na Bałtyku ma wynieść 2,5 GW a dzięki przygotowaniu kolejnych projektów na nowych obszarach - w 2040 r. przekroczyć 6,5 GW.

Komentarze