Reklama

Elektroenergetyka

PGE podwyższa standard zarządzania korporacyjnego

PGE Polska Grupa Energetyczna przyjęła system zarządzania zgodnością Compliance i Kodeks etyki dla całej Grupy. PGE określiła tym samym najważniejsze wartości, którymi zamierza kierować się w swoich działaniach. Są to: partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność, w skrócie „PRO”.

Compliance, czyli system zarządzania zgodnością, to przede wszystkim działanie w zgodzie z prawem, zasadami oraz wartościami. Wdrożenie systemu Compliance bazuje na założeniu, że to nie procedury i systemy zarządzają ryzykiem, tylko ludzie pracujący w danej organizacji. Compliance wynika z potrzeby ustrukturyzowania programu przestrzegania prawa w Grupie PGE, co zapewni firmie niezbędne kompetencje do ustalenia spójnej wizji funkcjonowania oraz aktywnego i stałego zaangażowania ze strony pracowników i kierownictwa Grupy.

PGE wdrażając system Compliance wyszła z założenia, że sposób przestrzegania prawa buduje wizerunek organizacji – zarówno obecny, jak i przyszły. System opiera się na trzech filarach: zapobieganiu przypadkom braku zgodności, identyfikacji nadużyć oraz reagowaniu, czyli zarządzaniu brakiem zgodności. W praktyce oznacza to m.in. bieżącą identyfikację wymogów prawnych i wymagań wewnętrznych, analizę ryzyk Compliance, cykliczną ocenę zgodności i ustalanie rocznych planów Compliance, edukację i komunikację w tym zakresie oraz zachęcanie pracowników, klientów i partnerów biznesowych do zgłaszania incydentów naruszenia zasad. Efektem wdrożonego systemu Compliance jest przyjęcie Kodeksu etyki dla Grupy Kapitałowej PGE, w którym określono podstawowe wartości etyczne oraz standardy wspólne dla wszystkich pracowników firmy. Za najważniejsze wartości PGE uznała partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność. Pierwsze litery tych słów układają się w hasło „PRO”, które podkreśla otwartość PGE i pozytywne nastawienie do podejmowania działań w zgodzie z przyjętymi wartościami.

"Wartości mają być kompasem wytyczającym kierunek, w którym podążamy, by nie pogubić się w drodze do celu. Są constans, stałą w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Są gwarantem „nieśmiertelności firmy” w świecie zmian i nieustannie rosnącej konkurencji" – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Korzyści płynące z przyjęcia Kodeksu etycznego to przejrzyste zasady, a co za tym idzie pewność pracowników co do oczekiwanych standardów postępowania. Inne korzyści to m.in. lepszy wizerunek przedsiębiorstwa, podkreślenie przejrzystych struktur, a przez to zwiększenie konkurencyjności i ogólne wzmocnienie pozycji firmy na rynku.

"Grupa PGE dąży do tego, by standardy zarządzania korporacyjnego znajdowały się na najwyższym poziomie, a system zarządzania zgodnością Compliance i przyjęty Kodeks etyki są tego najlepszym dowodem" – mówi Henryk Baranowski.

Wprowadzenie systemu zarządzania zgodnością Compliance ma na celu przede wszystkim wsparcie realizacji Strategii Grupy PGE, szczególnie w obszarze utrzymania pozycji najbardziej efektywnej grupy energetycznej w Polsce.

Zobacz także: Czarnobyl znów będzie produkować energię

Zobacz także: PKEE komentuje propozycje KE w zakresie redukcji emisji

Komentarze