Reklama

Elektroenergetyka

PGE inwestuje w bezpieczeństwo dostaw energii

PGE Dystrybucja konsekwentnie realizuje cele wyznaczone w strategii biznesowej Grupy Kapitałowej PGE i inwestuje w projekty, których celem jest podnoszenie niezawodności sieci oraz gwarancja stabilnych dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. PGE Dystrybucja usprawnia także proces przyłączania do sieci nowych podmiotów.

Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku nakłady na inwestycje w modernizacje i nowe projekty dystrybucyjne wyniosły 1,1 mld zł, a na koniec roku – według szacunków – znacznie przekroczą 1,5 mld zł. Największe projekty inwestycyjne zrealizowane zostały w oddziale warszawskim, który obejmuje dużą część województwa mazowieckiego. 

PGE Dystrybucja w 2015 r. przeznaczyła na Mazowszu ponad 300 mln zł na inwestycje w infrastrukturę energetyczną, tj. budowę linii, stacji, zabezpieczenia i automatykę oraz przyłączenia. Jednym z projektów, który został sfinalizowany w ostatnim czasie, jest nowa stacja wysokiego napięcia w podwarszawskim Pruszkowie. Inwestycja o wartości 18 mln polegała na modernizacji stacji transformatorowej 110/15 kV i wymianie aparatury na nową, wykonaną w technologii GIS (Gas Insulated Switchgear), w którym jako medium izolacyjne stosuje się gaz (sześciofluorek siarki – SF6). 

Zastosowanie gazu, który jest bardzo dobrym izolatorem oraz posiada własność gaszenia łuku elektrycznego, powstającego przy zwarciach, zwiększa bezpieczeństwo osób pracujących przy urządzeniach skonstruowanych z zastosowaniem tej technologii. Mechanizmy oparte na gazie są ponadto mniej zawodne, dzięki czemu dostawy energii do odbiorców na tym terenie będą bardziej stabilne. 

Mniejsze gabaryty nowej aparatury pozwoliły ograniczyć teren stacji o prawie połowę – z 10 000 m2 na 5 500 m2, co pozytywnie wpłynęło na uporządkowanie terenu i krajobraz otaczający budynek rejonu energetycznego. Stacja w Pruszkowie została wyposażona w nowoczesne systemy automatyki zabezpieczeniowej, łączności, telemechaniki, centralnej sygnalizacji, łączności głosowej i pomiarów energii. Modernizacja była konieczna ze względu na wzrost zapotrzebowania na moc szczytową, konieczność odciążenia istniejących stacji 110/15 kV i zwiększenia możliwości przyłączania nowych obiektów.

Stacja w Pruszkowie to trzecia stacja wysokiego napięcia wybudowana w ostatnich miesiącach przez warszawski oddział PGE Dystrybucji. W październiku i listopadzie do użytku zostały oddane stacje w podwarszawskim Nadarzynie oraz w Ostrołęce, w specjalnej podstrefie ekonomicznej w Wojciechowicach. Wkrótce gotowa będzie także stacja w Chorzelach. 

PGE konsekwentnie zmierza do realizacji strategicznego celu Grupy, jakim jest plan redukcji przerw w dostawach energii elektrycznej do 2020 r. o 50 proc. w stosunku do 2013 r. Grupa zamierza także osiągnąć cel wynikający z ogłoszonej przez Prezesa URE strategii rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych, zakładający efektywną redukcję kosztów operacyjnych o 7,5 proc. – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W 2016 r. PGE planuje rozwijać i modernizować sieć dystrybucyjną w celu dalszej poprawy parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej i ograniczenia strat sieciowych. Zgodnie z założeniami strategii biznesowej w latach 2014-2020 Grupa zainwestuje w obszarze dystrybucji ok. 12 mld zł, czyli średnio ok. 1,7  mld zł rocznie. Blisko 60 proc. ogólnych nakładów przeznaczy na  modernizację infrastruktury, a około 40 proc. na inwestycje rozwojowe, w tym przyłączanie nowych obiektów.

Grupa jest aktywna również w obszarze przyłączania wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. W 2015 r. przyłączyła do sieci łącznie 395 MW takich mocy, a zgodnie ze stanem zawartych umów, w 2016 r. przyłączone zostaną nowe odnawialne źródła energii o mocy 250 MW.

Oprócz finansowania korporacyjnego w ramach Grupy Kapitałowej, PGE Dystrybucja pozyskuje środki na finansowanie swoich inwestycji również z Unii Europejskiej. Dzięki 76 mln zł, w czterech oddziałach spółki, warszawskim, lubelskim, łódzkim i zamojskim, wymieniono ponad 6,5 tys. transformatorów. W nowej perspektywie finansowej spółka także będzie się ubiegała o wsparcie na rozbudowę i modernizację sieci.

Zobacz także: Litwa przekonuje Polskę do energetycznej blokady Rosji

Zobacz także: Tauron zwiększy zdolności przesyłowe sieci energetycznych

Reklama

Komentarze

    Reklama