Reklama

Atom

PGE EJ 1 wspiera gminy zaangażowane w budowę elektrowni atomowej

Gminy Choczewo, Gniewino oraz Krokowa, dzięki uruchomionemu w listopadzie przez Spółkę PGE EJ 1 Programowi Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, otrzymały środki finansowe o łącznej wartości 1,2 mln zł. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone m.in. na realizację projektów związanych z rozwojem infrastruktury i poprawą bezpieczeństwa. Zarząd PGE EJ 1 przyjął rekomendację Rady Konsultacyjnej Programu, dotyczącą dofinansowania wszystkich projektów inwestycyjnych zgłoszonych w pierwszym naborze wniosków. Umowy na realizację inicjatyw zawarte zostały 15 grudnia 2015 r. Na ich podstawie Spółka przekazała gminom środki finansowe.

Rada Konsultacyjna Programu podczas posiedzenia 20 listopada 2015 r. pozytywnie zaopiniowała zgłoszone przez gminy projekty. Na podstawie rekomendacji zarząd PGE EJ 1 podjął decyzję o dofinansowaniu w 2015 r. wskazanych inicjatyw.

„Podjęliśmy decyzję o przekazaniu środków finansowych na projekty zgłoszone w pierwszej edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, ponieważ spełniały one kryterium inicjatyw istotnych z punktu widzenia lokalnej społeczności. Zależy nam bowiem na tym, aby korzyści z funkcjonowania Programu były odczuwalne dla jak największej liczby osób, a nasza współpraca z władzami gmin i mieszkańcami opierała się na partnerskich relacjach oraz rozwiązaniach odpowiadających na ich najważniejsze potrzeby” – powiedział Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1. 

W gminie Gniewino pozyskane środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi z Kostkowa przez Nowy Młot do Dąbrówki(200 000 zł) oraz z Tadzina do Mierzyna (200 000 zł). Gmina Krokowa złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej (400 000 zł). Natomiast gmina Choczewo wnioskowała o fundusze na budowę domu socjalnego w miejscowości Zwartowo (250 000 zł) oraz na II etap remontu budynku i poprawę obsługi w Urzędzie Gminy (150 000 zł).

„Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych to ważna i bardzo pożyteczna inicjatywa zarówno dla mieszkańców gmin, jak i inwestora elektrowni jądrowej. W Choczewie pozyskane w ramach Programu środki chcemy przeznaczyć m.in. na poprawę obsługi inwestorów w Urzędzie Gminy. Korzyści będą zatem obopólne. Mam nadzieję, że Program i współpraca z PGE EJ 1 będą rozwijane i uda się dzięki nim zrealizować wiele inicjatyw ułatwiających życie mieszkańcom i przedsiębiorcom” – ocenił wójt gminy Choczewo, Wiesław Gębka

W ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mieszkańcy i władze gmin lokalizacyjnych, organizacje i stowarzyszenia z terenów gmin, jak również – przy projektach dotyczących rynku pracy – starostwa powiatowe w Pucku i Wejherowie. 

Pozytywną opinię na temat inicjatywy wyraził również wójt gminy Krokowa, Henryk Doering: „PGE EJ 1 prowadzi obecnie na naszym terenie badania środowiskowe, które mają wykazać, jak zrealizować budowę elektrowni bez uszczerbku dla środowiska – szczególnie z uwagi na turystyczny charakter gminy. Wsparcie finansowe modernizacji oczyszczalni ścieków w Żarnowcu potwierdza zrozumienie Spółki w aspektach ochrony środowiska i walorów przyrodniczych naszej gminy” – zauważył. 

Program służy pogłębianiu współpracy inwestora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ze społecznościami gmin lokalizacyjnych i pomaga w jak najlepszym wykorzystaniu potencjału społecznego lokalnych instytucji i organizacji oraz możliwości rozwojowych gmin.

Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino, zwrócił uwagę na potrzebę dalszej współpracy gmin z inwestorem: „Cieszymy się, że udało się wypracować rozwiązanie, które wspiera zrównoważony rozwój naszej gminy. Liczymy, że w przyszłości pula dostępnych środków będzie większa, dzięki czemu uda się zrealizować jak najwięcej projektów dla dobra lokalnej społeczności” – powiedział.

Nabór wniosków na 2016 rok w ramach Programu, zostanie ogłoszony do końca stycznia br. O wsparcie finansowe projektów mogą ubiegać się podmioty planujące realizację projektów edukacyjno-informacyjnych propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej, wspierających gminne projekty inwestycyjne oraz planujące aktywności związane z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym. 

Szczegółowe informacje na temat Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych można znaleźć na stronie internetowej Spółki PGE EJ 1 oraz na stronach internetowych gmin Krokowa, Choczewo i Gniewino, powiatu puckiego i wejherowskiego oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w gminach Choczewo, Krokowa i Gniewino. Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych stanowi realizację założeń zawartych w Porozumieniu o Współpracy, podpisanym w styczniu 2014 r. pomiędzy PGE EJ 1, władzami gmin lokalizacyjnych oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

Zobacz także: Wilno chce bojkotu rosyjskiego i białoruskiego atomu

Zobacz także: Ujarzmić energię gwiazd - reaktor termojądrowy przyszłością energetyki?

Komentarze