Reklama

Elektroenergetyka

PGE: Bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2017 r.

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Grupa PGE osiągnęła największy wolumen produkcji energii elektrycznej od 5 lat notując 14-proc. wzrost, w tym wzrost produkcji z węgla brunatnego o 24 proc. – wynika z opublikowanych przez spółkę wyników finansowych za I kwartał 2017 r.

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I kwartał 2017 r. wyniósł niemal dwa miliardy złotych (1,948 mld zł) i był wyższy o 7 proc. niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 1,880 mld zł, czyli o 20 proc. więcej niż rok temu, oddając skalę polepszenia wyniku w tym kwartale. To efekt wyższej dyspozycyjności kluczowych jednostek wytwórczych, wyższego wolumenu produkcji oraz bardziej konkurencyjnej struktury wytwarzania. Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w pierwszym kwartale 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 992 mln zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 618 mln zł. Segment obrotu wygenerował 243 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 91 mln zł.

„I kwartał 2017 r. był rekordowy dla Grupy PGE pod kątem finansowym i operacyjnym, szczególnie z punktu widzenia wolumenów produkcji. Dzięki zakończeniu kompleksowej modernizacji Elektrowni Bełchatów mogliśmy odnotować wzrost produkcji z węgla brunatnego o 24 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. W sumie Grupa wyprodukowała 15 TWh ze wszystkich źródeł, co jest najlepszym wynikiem kwartalnym od 5 lat. Bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe w I kwartale stanowią solidny fundament dla dobrego roku w Grupie PGE”mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zobacz także: Grupa PGE gotowa do publikacji danych niefinansowych

W I kwartale 2017 r. produkcja z węgla brunatnego wyniosła  10,60 TWh. To efekt mniejszego obciążenia remontowego, związanego z powrotem do pracy bloków modernizowanych w okresie bazowym. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 2,82 TWh i spadła o 7 proc. r/r ze względu na remont bloku 3 w Elektrowni Opole. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 7 proc. r/r osiągając wartość 0,32 TWh. O 19 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale wyniósł 0,95 TWh. Jest to efekt oddania do użytku nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów, przekazanego do eksploatacji w styczniu 2017 r. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 8,96 TWh i był o 4 proc. wyższy w stosunku do okresu bazowego.

W 2017 r. Grupa PGE stawia na rozwój. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią biznesową łączy wysoką efektywność działania w każdym obszarze swojej biznesowej aktywności z wysoką elastycznością działania. Celem jest szybka adaptacja do aktualnych warunków rynkowych i regulacyjnych.

11 maja 2017 r. Grupa PGE złożyła indywidualną ofertę na aktywa EDF w Polsce, ponieważ jest zainteresowana pełną kontrolą operacyjną i pełną konsolidacją spółek. Kontynuuje również proces wydzielenia segmentu kogeneracji do odrębnej linii biznesowej, chcąc umożliwić w ten sposób bardziej dynamiczny rozwój w segmencie regulowanej działalności ciepłowniczej. Dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej pozwoliło PGG na przejęcie aktywów Katowickiego Holdingu Węglowego, a tym samym zwiększenie potencjału największej w Unii Europejskiej grupy górniczej. Grupa PGE od stycznia 2017 r. jest także jednym z udziałowców spółki Polimex-Mostostal posiadającej największy udział w realizacji kluczowych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej. Grupa zrealizowała również sprzedaż aktywów wykraczających poza jej działalność podstawową. W marcu 2017 r. Skarb Państwa kupił od PGE 100 proc. udziałów spółki Exatel, oferującej zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne.

Zobacz także: "Srebrny Listek CSR" dla PGE

„Koncentrujemy się zarówno na wzroście organicznym, jak i przynoszących wartość Grupie przejęciach i fuzjach. Chcemy tym samym umacniać pozycję lidera na rynku, którego otoczenie jest coraz bardziej wymagające. Kształt sektora energetyki na całym świecie ulega zmianom, dlatego aktywnie szukamy również nowych płaszczyzn rozwoju – wchodzimy w działalność DSR, rozwijamy program e-Mobility, a także rozwijamy współpracę ze środowiskiem start-upowym w obszarze Smart Living”– mówi Henryk Baranowski.

Nakłady na inwestycje w I kwartale 2017 r. wyniosły 1,1 mld zł i były o 41 proc. niższe niż przed rokiem. Zawansowanie prac przy budowie dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 75 proc. – obecnie trwają zaawansowane prace montażowe w bloku 5, a w bloku 6 rozpoczęto montaż turbozespołu. W Elektrowni Turów, gdzie powstaje blok energetyczny o mocy 490 MW, prace budowlane sięgnęły 25 proc. zaawansowania. Zakończono prace fundamentowe pod główne urządzenia bloku, trwają prace przygotowawcze do wznoszenia płaszcza chłodni kominowej. Grupa kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Projekt o wartości 293 mln złotych pozwoli na ekologiczne przetwarzanie do 100 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, z których jednocześnie produkowana będzie energia elektryczna i ciepło. W lutym 2017 r. oddano do użytku blok gazowo-parowy o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych w należącej do PGE Elektrociepłowni Gorzów. Grupa prowadzi również kilka projektów modernizacyjnych, które przyczynią się do zmniejszenia emisyjności jej jednostek i przedłużenia żywotności aktywów wytwórczych.

Z uwagi na ambitny, długoterminowy plan rozwoju, Grupa zmieniła politykę wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016-2018.

„Ukończenie kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego projektów inwestycyjnych w Opolu i Turowie, sfinalizowanie transakcji przejęcia aktywów EDF i poniesienie tzw. kosztów środowiskowych płynących z regulacji przyjmowanych na poziomie Unii Europejskiej, wymaga od nas istotnych inwestycji kapitałowych. Po ich zrealizowaniu zamierzamy powrócić do wypłaty dywidendy na dotychczas obowiązujących zasadach, tj. w oparciu o korygowany odpisami zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w rekomendowanej wysokości 40-50 proc.”– mówi Henryk Baranowski.

Zobacz takżę: PGE publikuje roczne wyniki operacyjne

kn/PGE

Komentarze