Reklama

Portal o energetyce

PGE Baltica ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej

Fot. Kim Hansen / Flickr
Fot. Kim Hansen / Flickr

PGE Baltica ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej (MFW) Baltica-3. Potencjalna współpraca miałaby objąć również studium wykonalności przyłącza MFW Baltica-2. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 16 marca.

Po otrzymaniu decyzji środowiskowej dla Baltica-3, spółka PGE Baltica przechodzi do kolejnego etapu realizacji inwestycji budowy farm wiatrowych na Bałtyku. Firma poszukuje wykonawców, którzy będą odpowiadali za opracowanie wielowariantowego studium wykonalności dla całego układu wyprowadzenia mocy oraz przyłącza MFW Baltica-3. W zakresie współpracy znalazłyby się również: pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na trasie przyłącza MFW Baltica-3, opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających realizację tego przyłącza oraz przygotowanie studium wykonalności dla przyłącza MFW Baltica-2.

Działania te są elementem realizacji Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, który obejmuje budowę trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1, której planowana moc to 900 MW;
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2, która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW;
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych EWB-1-3 jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wszystkie trzy spółki posiadają pozwolenia lokalizacyjne umożliwiające budowę morskich farm na wyznaczonych obszarach Morza Bałtyckiego.

24 stycznia 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Baltica 2 oraz Baltica 3.  Dodatkowo w lutym PGE Baltica zakończyła dwuletnią kampanię pomiarową wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu. Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji.

Grupa Kapitałowa PGE planuje budowę trzech morskich farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku (Baltica 3 i 2 do 2030 roku, Baltica 1 – po 2030 roku). Ich łączna maksymalna moc wyniesie do 3,5 GW. (PGE Baltica)

Komentarze