Reklama

Gaz

PE: należy wstrzymać poszukiwania gazu z łupków

W minionym tygodniu Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie śródokresowego przeglądu unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej. Rezolucja ta między innymi wzywa państwa członkowskie do tego aby nie wydawały zezwoleń na żadne nowe operacje szczelinowania hydraulicznego.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego motywowana jest względami klimatycznymi. W ustępie 88 głosowanej rezolucji napisane jest, że Parlament Europejski „wzywa państwa członkowskie, aby kierując się zasadą ostrożności i zasadą działania zapobiegawczego oraz biorąc pod uwagę zagrożenia i negatywne skutki dla klimatu, środowiska i różnorodności biologicznej związane z wydobyciem węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych metodą szczelinowania hydraulicznego oraz luki w unijnym systemie regulacji działań związanych z gazem łupkowym, nie wydawały zezwoleń na żadne nowe operacje szczelinowania hydraulicznego w UE”.

Przepis ten poparło 347 eurodeputowanych, przeciw głosowało 246 od głosu wstrzymało się 49. Za samą rezolucją głosowało 592 posłów, przeciw było 52, a 45 eurodeputowanych wstrzymało się od głosu.

Poza kwestiami gazu łupkowego rezolucja stanowi apel do państw członkowskich aby te priorytetowo traktowały cele środowiskowe. Rezolucja wzywa również kraje UE aby w procesy mające na celu ochronę środowiska angażowały podmioty regionalne i lokalne, które powinny mieć możliwość pełnego w nich uczestnictwa.

Zobacz też: USA: spada wydobycie ropy i gazu z łupków

 

Reklama

Komentarze

    Reklama