Reklama

Ropa

Państwo chce większej kontroli nad zapasami ropy i gazu

Do laski marszałkowskiej trafił długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne. Złożyła go grupa posłów PiS, co gwarantuje szybkie procedowanie nad nowelą. Skąd ten pośpiech? Projekt zakłada wiele zmian systemowych, które mają na celu uporządkowanie rynku paliw ciekłych i gazu. Jednak kluczowym elementem jest zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i gazu.

Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na proponowane zmiany w Ustawie o Zapasach, przede wszystkim w odniesieniu do rynku gazu. Intencje wnioskodawców są jasne – należy rozszerzyć  obowiązki dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz wprowadzić nową formułę realizacji tego obowiązku poprzez stosowanie tzw. umowy biletowej. Regulacja ta ma za zadanie umożliwić podmiotom zobowiązanym do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, które nie posiadają własnych pojemności magazynowych, wykonywanie tego obowiązku poprzez jego przeniesienie, w drodze umowy, na innego przedsiębiorcę - zobowiązanego do utrzymywania zapasów. Warto wskazać, że analogiczne rozwiązanie znalazło już zastosowanie w odniesieniu do zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw. 

Niemniej jednak, należy zauważyć, że na etapie stosowania zaprojektowanych zmian mogą pojawić się wątpliwości interpretacyjne, w odniesieniu do własności zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Powielenie rozwiązania, zastosowanego uprzednio do zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, nie pozwoliło wnioskodawcom uniknąć powstania niejednoznaczności. Pojawia się zatem szansa, aby przy okazji doprecyzować przepisy dla obydwu rynków – gazu i paliw. Przypomnijmy, że zapis dotyczy zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, które stanowią majątek przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego.  

W przypadku przyjęcia projektowanych zmian w obecnym kształcie, obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego zostałby rozciągnięty na przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, a także wszelkie inne podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego. Nowelizacja, przewiduje również, że obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego, dla podmiotów nim objętych, będzie miał charakter bezwzględny. W projekcie nie została uwzględniona możliwość uzyskania zwolnienia od tego obowiązku.

Projekt w dniu 22 czerwca został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

adw. Karolina Lorenc 

Zobacz także: Rosyjska ropa zdobywa chiński rynek

Zobacz także: Zmiany w radzie nadzorczej Grupy Lotos

Reklama

Komentarze

    Reklama