Reklama

Elektroenergetyka

Pakiet zimowy zbliży Polskę i Niemcy? Konsultacje w ME

W Warszawie 29 listopada 2016 r. odbyły się polsko-niemieckie konsultacje energetyczne. Wzięli w nich udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka oraz sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Energii Rainer Bakke. Ministrowie wyrazili wolę bliskiej współpracy w zakresie pakietu zimowego w kontekście planowanych w najbliższych miesiącach dyskusji na forum UE.

Rozmowy odbyły się w przed planowaną przez Komisję Europejską publikacją tzw. pakietu zimowego, tj. pakietu 8 projektów legislacyjnych UE dotyczących architektury rynku energii elektrycznej, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej oraz zarządzania Unią Energetyczną. Konsultacje polsko-niemieckie służyły wstępnemu omówieniu stanowiska Polski i Niemiec przed oficjalną prezentacją pakietu na posiedzeniu Rady UE ds. Energii 5 grudnia 2016 r.

Podczas spotkania poruszono kwestie zarządzania unią energetyczną i rolę współpracy regionalnej w tym zakresie.  Wiceminister Kurtyka wskazał istotne dla Polski kwestie w zakresie usprawnienia funkcjonowania rynku energii elektrycznej i dostosowania go do wyzwań jakie stają przed sektorem. Podkreślił, że zasadniczą sprawą jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w oparciu o pewne, stabilne i dostępne źródła. - Z dużym zainteresowaniem oczekujemy propozycji Komisji Europejskiej zawartych w pakiecie zimowym. Będą one bardzo istotne w kontekście procesu budowy Unii Energetycznej – zaznaczył.

 

Zobacz także: Tobiszowski: sprawy w górnictwie idą w dobrą stronę

Reklama

Komentarze

    Reklama