Reklama

Wiadomości

Tandem MKiŚ i MP na rzecz transformacji. Powstaje specjalny zespół

Autor. MKiŚ / gov.pl/web/klimat

Powstaje Zespół do Spraw Transformacji Energetycznej, którym kierować będą przedstawiciele Ministerstwa Przemysłu i Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wśród zadań zespołu znalazło się m.in. opracowanie projektu Programu „Transformacja Energetyczna Polski”, który ma bazować na PEP2040 oraz KPEiK.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Przemysłu ukazało się rozporządzenie powołujące Zespół do spraw Transformacji Energetycznej, który ma opracowywać regulacje dla surowców energetycznych, krytycznych i strategicznych. Zespół ma także działać na rzecz bezpieczeństwa energetycznego „w zakresie uzyskiwania zgód na udzielenie pomocy publicznej, w tym rynku mocy”.

Zespołem mają wspólnie kierować współprzewodniczący – jedną osobę wskazuje ministerka przemysłu, drugą – szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Po jednym członku do zespołu mają oddelegować: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Regulacji Energetyki oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

W skład gremium wejdzie także sekretarz, wyznaczony wspólnie przez współprzewodniczących.

Reklama

Zespół pod auspicjami MP i MKiŚ ma opracować program „Transformacja Energetyczna Polski"

Najciekawszym zadaniem, które ma podjąć zespół, jest przygotowanie projektu Programu „Transformacja Energetyczna Polski”, uwzględniającego postanowienia dwóch dokumentów kierunkowych – Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) i Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK). Obydwa dokumenty czeka aktualizacja, PEP2040 jeszcze się jej nie doczekał. W przypadku KPEiK znamy jedynie jego „bazową” wersję, trzeba poczekać na opracowanie wersji „ambitnej”.

„Wypracowany Program „Transformacja Energetyczna Polski”, a w szczególności częściowe założenia do tego programu, będą cyklicznie prezentowane przez Ministra Przemysłu lub Ministra Klimatu i Środowiska na posiedzeniach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, a po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji będą przekazywane do dalszych prac legislacyjnych” - czytamy w rozporządzeniu.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama