Reklama

Wiadomości

Resort klimatu zmieni Prawo energetyczne. Ureguluje rynek wodoru

Wodór (zdj. ilustracyjne)
Autor. MegiasD / Envato Elements

Do połowy roku rząd powinien przyjąć przygotowany przez ministerstwo klimatu projekt zmiany Prawa energetycznego, zawierający ramy regulacyjne funkcjonowania rynku wodoru w Polsce – wynika z wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zgodnie z wpisem, przygotowywany przez ministerstwo klimatu projekt umożliwi realizację celu nr 6 Polskiej Strategii Wodorowej (PSW), czyli „stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego”. Obowiązujące przepisy prawa krajowego nie odpowiadają potrzebom związanym ze skutecznym wdrażaniem założeń PSW oraz nie są adekwatne do planów dynamicznego rozwoju całego sektora wodoru – argumentuje resort.

MKiŚ ureguluje rynek wodoru

Jak zaznacza ministerstwo, projektowana nowelizacja stanowi część pakietu legislacyjnego zwanego Konstytucją dla wodoru, którego głównym celem jest stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania rynku wodoru w Polsce.

Reklama

Zawarte w nim zmiany zakładają m.in. wprowadzenie siatki pojęć w Prawie energetycznym koniecznych do rozwoju i funkcjonowania rynku wodoru w Polsce, uregulowanie zasad reglamentacji działalności związanej z wodorem, zaprojektowanie zasad funkcjonowania systemu dedykowanego dla wodoru – sieci wodorowych, uwzględnienie międzysektorowych możliwości wykorzystania wodoru, oraz propozycję uproszczeń dla podmiotów inwestujących w rozwój systemu wodorowego.

Zmiany skutkować będą stabilnością prawa dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego operujących w obszarze wodoru oraz przyczynią się do pełnego wykorzystania potencjału tego nośnika energii. Kluczowym zamiarem wprowadzenia zmian jest także uproszczenie obowiązujących przepisów oraz zmniejszenie obowiązków proceduralnych – uzasadnia ministerstwo przygotowywany projekt.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama