Reklama

Wiadomości

Porozumienie Polskiej Spółki Gazownictwa z francuskim odpowiednikiem. Ma pomóc w zatłaczaniu gazów odnawialnych

Autor. Energetyka24.com

Podczas dzisiejszej konferencji z okazji jubileuszu 10-lecia Polskiej Spółki Gazownictwa, największy krajowy operator systemu dystrybucyjnego gazu podpisał porozumienie o współpracy ze swoim francuskim odpowiednikiem - Gaz Réseau Distribution France. Porozumienie podpisane przez obie strony rozpoczyna nowy rozdział między spółkami.

Reklama

Podobieństwo spółek oraz ich wspólne cele i wyzwania dotyczące zielonej transformacji sprawiło, że nawiązanie współpracy między stornami stało się naturalnym rozwiązaniem.

Reklama

Dokument zakłada podjęcie wspólnych działań na rzecz współpracy w sferze nowych innowacyjnych projektów a także pozwoli ugruntować istniejące już relacje.

„Wierzę, że ta współpraca i wymiana dobrych praktyk będą bardzo ważnym impulsem na drodze rozwoju obu spółek. W kolejnych miesiącach będziemy intensywnie współpracować, aby przekształcić podpisane memorandum w konkretne działania. Kluczowe znaczenie będzie dla nas miała współpraca w zakresie nowych projektów i innowacji, szczególnie w kontekście poszukiwania synergii pomiędzy gazem ziemnym a odnawialnymi źródłami energii" – powiedział Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Reklama

Czytaj też

Francuski dystrybutor wykazuje znaczne zaangażowanie w rozwijanie transportu niskoemisyjnego opartego na wykorzystaniu biometanu. Podobnie jak Polska Spółka Gazownictwa, firma GRDF zarządza siecią dystrybucyjną o łącznej długości przekraczającej 200 tysięcy kilometrów na terenie swojego kraju. Polska Spółka Gazownictwa dąży do korzystania z tego bogatego doświadczenia i wiedzy, aby zapewnić płynny proces transformacji energetycznej w kraju.

„Dzieląc się naszym doświadczeniem, jestem pewna, że możemy się od siebie dużo nauczyć. Wspólnie określimy najważniejsze aspekty, które razem poruszymy. Są to między innymi ułatwienie i przyspieszenie zatłaczania do naszych sieci coraz większej ilości gazów odnawialnych, a także wdrażanie innowacji takich jak inteligentne gazomierze" – powiedziała Laurence Poirier-Dietz, prezeska zarządu GRDF. Porozumienie weszło w życie w dniu podpisania.

Materiał powstał w ramach płatnej współpracy z Polską Spółką Gazownictwa.

Reklama

Komentarze

    Reklama