Reklama

Wiadomości

Nowy projekt wodorowy PGNiG z dofinansowaniem NCBR

Fot. PGNiG

Konsorcjum z PGNiG jako liderem podpisało umowę na dofinansowanie z NCBR projektu energetycznego Hy-Chess w obszarze wytwarzania i wykorzystania wodoru - poinformowała w środę spółka. Umowa opiewa na 34,3 mln zł, a całkowity budżet projektu to 120 mln zł.

W skład konsorcjum wchodzą PGNiG jako lider oraz partnerzy - Politechnika Śląska i Instytut Technologii Paliw i Energii.

Projekt Hy-Chess "System wytwarzania wodoru oraz syntetycznego gazu ziemnego z funkcjonalnością w zakresie wytwarzania oraz magazynowania energii elektrycznej" zakłada zaprojektowanie i następnie budowę demonstratora hybrydowego magazynu energii z wykorzystaniem podsystemu produkcji zielonego wodoru, podsystemu produkcji syntetycznego gazu ziemnego, podsystemu produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem tlenowego spalania oraz podsystemu magazynowania energii w sprężonym dwutlenku węgla. Planowanym obszarem wdrożenia hybrydowych magazynów energii są klastry energetyczne.

"Implementacja hybrydowych systemów energetycznych to jedno z niewielu rozwiązań, które pozwalają optymalnie dekarbonizować gospodarkę. Zaletą takich rozwiązań jest ich niezależność i elastyczność, a także niezawodność. Pozwala to nie tylko na najlepsze dopasowanie systemu do specyficznych potrzeb klienta, ale również na maksymalne wykorzystanie odnawialnych zasobów energetycznych oraz pełną integrację istniejących aktywów z inteligentnym systemem zarządzania energią, np. w klastrach" – powiedział, cytowany w komunikacie spółki, wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński.

Jak podkreśliła spółka, podpisanie umowy pozwala na rozpoczęcie pierwszego etapu prac – opracowanie studium wykonalności, co ma potrwać 9 miesięcy. Studium wykonalności będzie przedmiotem oceny przez ekspertów NCBiR i w przypadku uzyskania pozytywnej oceny uruchomiona zostanie kolejna transza finansowania celem realizacji drugiego etapu - budowy i testów instalacji w skali pilotażowej. W trzecim etapie projektu w Oddziale PGNiG w Odolanowie ma powstać demonstrator technologii o mocy 5 MW.

"Zaproponowane rozwiązanie to technologia, która ma charakter poligeneracyjny i umożliwia zapewnienie kilku produktów jednocześnie, w tym ciepła, odnawialnego gazu syntetycznego i zielonego wodoru, który zgodnie z europejską i polską Strategią Wodorową, ma stanowić jeden z podstawowych nośników energii w niskoemisyjnej gospodarce" – wyjaśnił Sekściński.

Czytaj też

Według prof. Łukasza Barteli z Politechniki Śląskiej, zaletą technologii Hy-Chess jest to, iż wykorzystuje ona dostępne rynkowo maszyny i urządzenia. "Podstawowym jednak wyzwaniem dla budowy systemu wielkoskalowego jest organizacja miejsca dla magazynowania dwutlenku węgla, pełniącego rolę nośnika energii. Doświadczenie w budowie wielkoskalowych magazynów gazu, które ma lider projektu, może pozwolić na budowę wysokosprawnych hybrydowych systemów magazynowania energii elektrycznej, których pojemność osiągać może poziom kilkuset MWh" – wyjaśnia prof. Bartela.

Dyrektor Instytutu Paliw i Energii dr Aleksander Sobolewski podkreśla, że magazynowanie energii jest aktualnie jednym z najważniejszych wyzwań dla gospodarki. "Nasz projekt podejmuje tą tematykę wielowątkowo. Zintegrowane systemy technologiczne oparte na wodorze mogą istotnie przyczynić się do opracowania efektywnych technologicznie i kosztowo rozwiązań w tym obszarze" - zaznaczył Sobolewski.

Jak dodał, należy pamiętać, że nie wszystkie atrakcyjnie wyglądające koncepcje naukowe sprawdzą się w rzeczywistości technologicznej, przypominając jednocześnie, że Instytut posiada unikalne kompetencje w zakresie badań procesów w instalacjach pilotowych dla przemysłu chemicznego i energetyki. "Nasze doświadczenia i kompetencje stanowią gwarancję, że testy pilotowe, które wykonamy w naszym centrum technologicznym, pozwolą na pozytywną weryfikację technologii Hy-Chess" – zaznaczył Sobolewski.

Źródło:PAP

Komentarze