Reklama

Wiadomości

Enea pozyskała dwie nowe farmy fotowoltaiczne

Autor. Envato

Dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 12 MW zakupiła Enea od dewelopera instalacji PV. Jedna z nich znajduje się w Tarnowie (woj. dolnośląskie), druga w Tykocinie (woj. podlaskie). Inwestycja wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Enea, która zakłada dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii.

Reklama

Enea kupiła od dewelopera farm fotowoltaicznych dwie, działające od 2022 roku, farmy PV. Pierwsza z nich - farma fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 10 MW zlokalizowana jest w Tarnowie, gm. Ząbkowice Śląskie w województwie dolnośląskim. Druga o mocy zainstalowanej 2 MW, znajduje się w miejscowości Kapice-Lipniki, gm. Tykocin w województwie podlaskim.

Reklama

Inwestycja wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Enea, której realizacja zakłada „Zieloną zmianę Enei”, czyli zrównoważoną transformację Grupy budującą wzrost wartości, przy założeniu długofalowego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Enea planuje zrealizować ten cel właśnie dzięki dynamicznemu rozwojowi odnawialnych źródeł energii.

Rozwój odnawialnych mocy wytwórczych jest jednym z najważniejszych zadań, jakie w najbliższych latach będzie realizować Grupa Enea. Zamierzamy nie tylko budować nowe instalacje fotowoltaiczne, ale będziemy także kupować te już istniejące. Tylko w ciągu 1,5 roku planujemy zwiększyć nasz potencjał mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii do 1 GW. Spółki celowe Grupy realizują kolejne projekty na dodatkowe kilkaset MW zielonej energii. W 2024 r. będziemy dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanymi pozwoleniami na budowę – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

Reklama

Enea aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego i rozwija innowacyjne projekty oraz odnawialne źródła energii. Jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych inwestycji w instalacje PV, które niebawem zostaną włączone do aktywów OZE Grupy Enea. Każda kolejna inwestycja to szybsze zwiększanie potencjału OZE i podnoszenie konkurencyjności Grupy Enea – przekazał Dariusz Szymczak, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Materiały prasowe Enei

Reklama

Komentarze

    Reklama