OZE

USA: zużycie energii odnawialnej przewyższyło węgiel po raz pierwszy od 130 lat

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W 2019 r. roczne zużycie energii ze źródeł odnawialnych w USA przekroczyło zużycie węgla po raz pierwszy od 1885 r., wynika z danych zamieszczonych w "Monthly Energy Review" wydawanym przez  Energy Information Administration (EIA). 

Wynik ten odzwierciedla głównie stały spadek ilości węgla wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej w ciągu ostatniej dekady, a także wzrost wykorzystania energii odnawialnej, głównie wiatrowej i słonecznej. W porównaniu z 2018 r. Zużycie węgla w Stanach Zjednoczonych spadło o prawie 15%, a całkowite zużycie energii odnawialnej wzrosło o 1%.

Historycznie,  drewno było głównym źródłem energii w Stanach Zjednoczonych do połowy XIX wieku i było jedynym odnawialnym źródłem energii na skalę komercyjną w Stanach Zjednoczonych do czasu, gdy pierwsze elektrownie wodne zaczęły wytwarzać energię elektryczną w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Węgiel był używany na początku XIX wieku jako paliwo do łodzi i pociągów z napędem parowym oraz do produkcji stali, a później był używany do wytwarzania energii elektrycznej w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Najwcześniejsze szacunki wykorzystania energii  sięgają 1635 roku. 

Reklama

Reklama

EIA przekształca źródła energii w typowe jednostki ciepła, zwane brytyjskimi jednostkami terminowymi (Btu), w celu porównania różnych rodzajów energii, które są podawane w różnych jednostkach fizycznych (baryłki, stopy sześcienne, tony, kilowatogodziny itp.). EIA wykorzystuje ekwiwalent paliw kopalnych do obliczania zużycia energii elektrycznej przez odnawialne źródła energii, takie jak wiatr, woda, energia słoneczna i geotermalna.

W 2019 roku zużycie węgla w USA spadło szósty rok z rzędu do 11,3 biliardów Btu, najniższego poziomu od 1964 roku. Produkcja energii elektrycznej z węgla znacznie spadła w ciągu ostatniej dekady, a w 2019 roku spadła do najniższego poziomu od 42 lat. Zużycie gazu ziemnego w sektorze elektroenergetycznym znacznie wzrosło w ostatnich latach i wyparło część produkcji energii elektrycznej z  elektrowni węglowych.

Całkowite zużycie energii odnawialnej w Stanach Zjednoczonych rosło czwarty rok z rzędu do rekordowego poziomu 11,5 biliarda Btu w 2019 r. Od 2015 r. wzrost energii ze źródeł odnawialnych w USA jest prawie w całości przypisywany wykorzystaniu energii wiatru i słońca w elektrowniach. W 2019 roku produkcja energii elektrycznej z wiatru po raz pierwszy przewyższyła energię wodną i jest obecnie najczęściej wykorzystywanym źródłem energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych w ujęciu rocznym.

Komentarze