Reklama

OZE

Sejm: komisja pozytywnie o większości poprawek Senatu do noweli ustawy o biopaliwach

Fot. M.Dura/Defence24.pl
Fot. M.Dura/Defence24.pl

Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych pozytywnie zaopiniowała w piątek siedem z ośmiu poprawek zgłoszonych przez Senat do noweli ustawy o biopaliwach, przewidującej m.in. likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Posłowie podczas piątkowego posiedzenia sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych rozpatrywali uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Senat zgłosił w czwartek osiem poprawek do noweli przewidującej m.in. likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz opóźnienie o trzy miesiące rozpoczęcia pobierania opłaty mocowej od odbiorców energii elektrycznej. Wprowadzone przez Senat poprawki mają głównie charakter redakcyjny, nie zmieniają generalnych założeń ustawy.

Posłowie w trakcie piątkowego posiedzenia komisji pozytywnie zaopiniowali siedem poprawek; odrzucili jedną, której przyjęciu sprzeciwia się rząd.

Nowela ustawy o biopaliwach przewiduje przejęcie zadań zlikwidowanego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z regulacją zamiast FNT działać będzie tzw. wieloletnie zobowiązanie FNT w ramach NFOŚiGW.

Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT, czyli przychodami także NFOŚiGW, będą środki zgromadzone na rachunku FNT na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z dotychczasowych źródeł.

Według danych ministerstwa klimatu, 17 lipca 2020 r. w FNT było 580 mln zł, a do końca września powinno tam być ok. 610 mln zł i to właśnie trafi do Narodowego Funduszu. Zgodnie z planem finansowym na przyszły rok ma być to 414 mln zł w ramach stałych wpływów przewidzianych ustawą. Na koniec 2021 r. w funduszu będzie 1 mld zł minus to, co NFOŚiGW wyda, przede wszystkim na rozwój infrastruktury ładowania i dofinansowania transportu zbiorowego.

Ustawowe źródła to opłata zastępcza, z której część ma jednak trafiać do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, oraz 15 proc. wpływów z tytułu opłaty emisyjnej. To także środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w wysokości 0,1 proc. uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu utworzono w czerwcu 2018 r., wprowadzając jednocześnie tzw. opłatę emisyjną od paliw. Fundusz, korzystając z 15 proc. części wypływów z opłaty miał finansować projekty na rzecz ekologicznego transportu.

W noweli określa się ponadto nowe zasady podziału wpływów z opłaty emisyjnej. W 95 proc. stanowić ma ona przychód NFOŚiGW, w tym 80 proc. - tak jak obecnie - to przychód zobowiązania wieloletniego "przeciwdziałanie emisjom", a w 15 proc. przychód zobowiązania wieloletniego FNT. Pozostałe 5 proc. ma stanowić przychód Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Podczas prac nad nowelą w Sejmie wprowadzono do niej poprawki, dotyczące dwóch innych obszarów. W pierwszym chodzi o ułatwienia w uzyskiwaniu zaświadczeń o odpowiednich niskich dochodach, uprawniających do podwyższonego dofinansowania w programie Czyste Powietrze.

W drugim - dokonano zmiany ustawy o rynku mocy, która przesuwa z 1 października 2020 r. na 2021 r. termin rozpoczęcia poboru tzw. opłaty mocowej od odbiorców energii elektrycznej. Jednocześnie Prezes URE, na publikację stawek opłaty mocowej na 2021 r. będzie miał czas do 30 listopada 2020 r.

Reklama

Komentarze

    Reklama