Reklama

OZE

PGE zawarło umowę z centrum badawczym PAN KEZO

Fot.: Energetyka24.com
Fot.: Energetyka24.com

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę z Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) należącym do Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Celem podpisanej umowy jest współpraca na rzecz rozwoju innowacyjnych, nieemisyjnych technologii, które wesprą transformację polskiego sektora energetycznego. Centrum Badawcze KEZO w Jabłonnie to obecnie najnowocześniejsza tego typu jednostka badawcza w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie.

Centrum Badawcze KEZO to zamiejscowe laboratorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, którego celem jest prowadzenie badań nad czystymi technologiami energetycznymi. Budynek KEZO to jednocześnie przestrzeń do pracy badawczej i żywe laboratorium, w którym wykorzystywane są wszystkie dostępne lokalnie źródła energii odnawialnej, czyli słońce, wiatr, ciepło ziemi oraz biomasa; magazyny energii elektrycznej, ciepła i chłodu; instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego, a także stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz samochód elektryczny wykorzystywany do badań nad systemem V2G (Vehicle-to-Grid). Wszystkie urządzenia zintegrowane są w ramach Building Management System, co oznacza, że monitoruje się tam i steruje produkcją, magazynowaniem i zużyciem energii, a w przyszłości będzie to zupełnie autonomiczny lokalny system energetyczny – Smart Energy System. 

image

 

Rozszerzamy współpracę w dziedzinie badań i rozwoju o Centrum Badawcze KEZO – prawdziwy poligon badawczy Polskiej Akademii Nauk. Jestem przekonany, że synergia największego podmiotu w sektorze energetyki oraz najnowocześniejszego europejskiego centrum badawczego, przyczyni się do rozwoju niskoemisyjnych technologii. Grupa PGE kładzie bardzo duży nacisk na obniżanie emisji, dlatego jesteśmy dumni, że możemy współpracować z najlepszymi na rzecz kreowania odpowiedzialnej energetyki przyszłości – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

PGE i KEZO zamierzają współpracować przy prowadzeniu wspólnych prac badawczych i rozwojowych, opracowywaniu opinii i ocen rozwiązań technicznych prowadzonych projektów oraz sporządzaniu analiz zawierających wyjaśnienia aspektów technicznych i naukowych zgłoszonych przez PGE.

Rozpoczynamy współpracę naszego Centrum Badawczego KEZO z PGE – liderem rynku energetycznego w Polsce, by stawić czoła nowym wyzwaniom, które stawia przed nami świat. Poprzez podpisanie tej umowy deklarujemy nasze wspólne działanie na rzecz kreowania kierunków rozwoju energetyki, szczególnie tej lokalnej, małoskalowej i prosumenckiej, przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych z naciskiem na odnawialne źródła energii. Połączenie świata nauki z jego potencjałem badawczym nastawionym na przekraczanie kolejnych granic, ze światem biznesu i jego wizją, a jednocześnie pragmatyką, jest przykładem odpowiedzialnego działania, oczekiwanego przez społeczeństwo – mówi prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

W KEZO testowane są technologie, które docelowo służyć mają gospodarstwom domowym, budynkom użyteczności publicznej, osiedlom i przedsiębiorstwom, a także całym gminom. Instalacje dostępne w kompleksie laboratoriów są pokazowymi wersjami innowacyjnych technologii w większości niedostępnych jeszcze na polskim rynku. Służą one jako obiekty badań (są opomiarowane, analizowane pod kątem zebranych danych, a także odpowiednio modyfikowane operacyjnie), a jednocześnie stanowią funkcjonalne systemy zasilające budynki Centrum Badawczego w energię elektryczną, ciepło i chłód. Dzięki temu KEZO może być swoistą wyspą energetyczną tworząc autonomiczną mikrosieć, a instalacje spięte tam w jeden system pozwalają na dokładne pomiary i analizę ich parametrów pracy. 

image

 

Energetyka, będąca pod wpływem globalnych trendów, wchodzi na drogę intensywnych zmian, a PGE ma ambicję bycia kreatorem nowych ścieżek rozwoju. Umowa z KEZO otwiera przed nami duże możliwości w tym zakresie. Każdy z prowadzonych w Grupie PGE projektów rozwojowych w obszarze odnawialnych źródeł energii, magazynowania, klastrów, mikrosieci, e-mobility czy smart grid i smart home, może być testowany w tym miejscu pod okiem najlepszych naukowców w kraju. Swoje badania i testy będą mogły tu także prowadzić start-upy, z którymi współpracujemy. Dzięki temu będziemy mogli maksymalnie wykorzystać potencjał płynący z tej współpracy i docelowo odnieść korzyści biznesowe – dodaje Henryk Baranowski.  

Kompleks KEZO stanowi zaplecze naukowe i technologiczne całego środowiska naukowego w Polsce, w dziedzinach badań ściśle powiązanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Składa się z pięciu laboratoriów głównych, czyli z laboratorium technik słonecznych, laboratorium mikrosiłowni kogeneracyjnych i kotłów ekologicznych, laboratorium energetyki wiatrowej z tunelem aerodynamicznym, laboratorium inżynierii bezpieczeństwa dla energetyki oraz zintegrowanego laboratorium Plus-Energetyczne, będącego budynkiem głównym.  Ponadto w KEZO znajdują się różne mniejsze laboratoria, z których korzystać mogą naukowcy i start-upy.

Oprócz umowy ramowej o współpracy PGE podpisała także umowę trójstronną z KEZO i pracownikami PGE dotyczącą realizacji doktoratów wdrożeniowych. Grupa wyraziła również gotowość do realizacji wspólnych projektów ze środków pomocowych, o które występowało KEZO.

Źródło:PAP

Komentarze