Reklama

OZE

Ministerstwo klimatu proponuje 7 GW zapotrzebowania na moc w aukcji głównej na 2026 r.

Fot. Ministerstwo Klimatu
Fot. Ministerstwo Klimatu

Ministerstwo klimatu zaproponowało zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej rynku mocy dla okresu dostaw w 2026 r. na poziomie 7085 MW. Resort skierował do konsultacji i uzgodnień projekt odpowiedniego rozporządzenia.

Zapotrzebowanie na moc w aukcji to wolumen mocy, jaki powinien zostać zakupiony na dany okres dostaw tak, aby spełniony został standard bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, określony w odpowiednim rozporządzeniu.

Jednocześnie ministerstwo zaproponowało w projekcie zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla kolejnych kwartałów 2023 r. na poziomie odpowiednio 1791 MW, 1160 MW, 1160 MW oraz 1973 MW.

Dla wszystkich aukcji cenę wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej określono na 364 zł za kW. Cena ta odzwierciedla alternatywny koszt pozyskania mocy przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, z uwzględnieniem potencjalnej marży na sprzedaży energii i świadczeniu usług systemowych.

W Ocenie Skutków Regulacji zaznaczono, że ponieważ cena zamknięcia każdej aukcji mocy ustala się w procesie konkurencyjnym, obecnie nie da się oszacować kosztów rynku mocy w latach objętych projektem. OSR przypomina, że według danych ministerstwa klimatu koszt rynku mocy w 2021 r. wyniesie około 5,5 mld zł netto, w kolejnych latach również będzie wynosił około 5 mld zł. Zmiana tego kosztu może nastąpić po roku 2025 w związku z wprowadzeniem limitów emisji dla jednostek zawierających kontrakty mocowe - przypomina się w OSR.

Reklama
Reklama

Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - są za to wynagradzane. Koszty działania tego rynku pokrywają odbiorcy. W 2021 r. gospodarstwa domowe płacą miesięcznie dodatkowo od 2,30 do 12,87 zł brutto w zależności od zużycia, a inni odbiorcy - prawie 94 zł brutto za każdą MWh, pobraną miedzy godzinami 7 a 22.

Źródło:PAP

Komentarze