Reklama

OZE

Ministerstwo Energii uderza w wiatraki. Bankructwem zagrożone nawet 70% aktywów wiatrowych

Fot.: U.S. National Archive
Fot.: U.S. National Archive

Projekt nowelizacji ustawy o OZE ograniczy przychody wytwórców energii z wiatru i postawi przed widmem bankructwa nawet 70% z nich – alarmuje Wind Europe i PSEW. Propozycja zmian w ustawie jest ich zdaniem niezgodna z prawem krajowym i unijnym.

„Projekt nowelizacji ustawy o OZE, opublikowany przez Ministerstwo Energii pod koniec lutego, proponuje wprowadzenie systemu sztucznego zaniżania ceny zielonych certyfikatów poprzez powiązanie opłaty zastępczej z cenami energii. (...) Przyjęcie zmian w modelu obliczania opłaty zastępczej skutkowałoby ograniczeniem przychodów instalacji OZE do nieprzekraczalnego poziomu ok. 312 zł/MWh, łącznie ze sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów. Natomiast biznesplany większości istniejących farm wiatrowych zakładały przychody rzędu 400-450 zł/MWh” – ostrzega Wind Europe.

„Zgodnie z szacunkami firmy konsultingowej TPA, propozycja rządu prowadziłaby zatem do wymiernego ryzyka bankructwa 70% istniejących aktywów wiatrowych w Polsce” – dodaje organizacja.

Choć ustawa jeszcze nie została przyjęta, rynek już zareagował negatywnie na jej zapowiedź. Ceny zielonych certyfikatów spadły niemal o 50%, z poziomu 150 zł/MWh do 80 zł/MWh.

Niekorzystne otoczenie dla biznesu wiatrowego skutkuje dużym zaniepokojeniem inwestorów. Marta Pruszyńska z włoskiej firmy z branży wiatrowej ERG stwierdziła, że w obawie przed niestabilnością i nieprzewidywalnością polskich regulacji dotyczących OZE, firma nie planuje obecnie żadnych inwestycji w Polsce.

„Brak stabilności regulacyjnej i retroaktywna legislacja powodują, że na razie nie mamy żadnych planów inwestycyjnych w Polsce” – stwierdziła Pruszyńska.

Wind Europe dodaje, że proponowane przez Ministerstwo Energii zmiany w ustawie o OZE są niezgodne z prawem, przede wszystkim z dyrektywą w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii (RED II), przyjętą w grudniu 2018 roku. Plany resortu są sprzeczne z art. 6 dyrektywy, który zobowiązuje państwa członkowskie do unikania zmian w zakresie wsparcia dla energii odnawialnej wobec pierwotnego kształtu tego mechanizmu.

  • OZE
Reklama

Komentarze

    Reklama