• Partner główny
    Logo Orlen

OZE

Energa zwiększa moc dla OZE

Fot. Energa
Fot. Energa

Energa Operator ukończyła przebudowę Głównych Punktów Zasilania w Kleczewie i Nidzicy, w ramach projektu prowadzonego we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Celem przeprowadzonych modernizacji było zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE.

Dwa projekty: "Przebudowa stacji 110/15 kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej" realizowany na terenie olsztyńskiego oddziału Energi Operatora oraz "Przebudowa stacji 110/15 kV Kleczew w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej" realizowany na terenie kaliskiego oddziału Energi Operatora, zwiększyły potencjał przyłączeniowy dla OZE o kolejno 8,37 MW i 8,39 MW.

Kluczowe zadanie przebudowy polegało na wymianie obecnych transformatorów na transformatory o mocy 25 MVA. Przy okazji przebudowy GPZ wdrożono funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Pozwoliło to poprawić jakość i ciągłość dostaw energii. Uproszczeniu uległa również obsługa stacji oraz przyśpieszony został czas reakcji w przypadku potencjalnej awarii w obszarze zasilania danej stacji GPZ.

Łącznie w ramach projektu zmodernizowane zostały ważne stacje elektroenergetyczne - GPZ Bojanowo (Sierpc, woj. mazowieckie), GPZ Grzmiąca (woj. zachodniopomorskie), GPZ Nidzica (woj. warmińsko-mazurskie) oraz GPZ Kleczew (woj. wielkopolskie). Celem przeprowadzonych modernizacji było zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE. Łącznie dla czterech inwestycji, objętych wsparciem Unii Europejskiej, wzrósł on o 38,5 MW.

Dzięki umowie o dofinansowanie ze środków UE, Energa Operator może ubiegać się o refundację blisko 9 mln zł z sumy 12 mln zł przeznaczonych na inwestycje jako wydatki kwalifikowane. Odpowiada to dofinansowaniu na poziomie powyżej 72 proc.

Projekty zostały zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Komentarze