Reklama

OZE

Aukcje OZE – jak z nich skorzystać?

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Aukcje odnawialnych źródeł energii to jeden ze sposobów, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą łatwo wejść na rynek energetyczny, uzyskując wsparcie przy sprzedaży wygenerowanego prądu. Na czym dokładnie polegają i jak z nich skorzystać?

O aukcjach OZE słyszał chyba każdy przedsiębiorca zajmujący się sektorem źródeł odnawialnych. Przedsięwzięcia te to jeden z mechanizmów wsparcia oferowanych tym technologiom – aukcje, będące rodzajem przetargu, ułatwiają wejście na rynek oraz stymulują konkurowanie w jego obrębie.

Udział w aukcji mogą wziąć przedsiębiorcy, którzy dysponują już gotowym źródłem energii jak i ci, którzy dopiero przygotowują się do tego, lecz nie mają wciąż technicznej możliwości przesyłania prądu do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej. Proces tego przetargu rozpoczyna się od komunikatu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawierającego wszystkie szczegóły (datę, godzinę i długość trwania sesji aukcyjnej itp.). Następnie do aukcji zgłaszają się przedsiębiorcy oferując cenę energii wytworzonej z OZE, spośród których wybiera się najniższą. Po zakończeniu aukcji ze zwycięzcą podpisana zostaje umowa.

Nad przebiegiem aukcji czuwa prezes URE, który m.in. ustala jej regulamin.

Żeby wziąć udział w aukcji przedsiębiorca musi zarejestrować się na Internetowej Platformie Aukcyjnej, specjalnym portalu, którym operuje URE. Szczegółowy opis formalności, jakie muszą zostać wypełnione przez chętnych znajduje się w ustawie o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 roku (Dz. U. 2015 poz. 478). Dokument ten w swoim artykule 71 precyzuje, co musi znaleźć się w deklaracji o przystąpieniu do aukcji. Wśród wymogów są m.in. lokalizacja i moc zainstalowana instalacji, miejsce przyłączenia do sieci, czy oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej. Warto jednak wskazać, że jednym z wymogów jest też wniesienie odpowiedniej kaucji, naliczanej na podstawie przelicznika złotówki za kilowaty mocy.

Przed przystąpieniem do aukcji warto poświęcić trochę czasu na przygotowanie merytoryczne, czyli choćby przejrzenie katalogu cen referencyjnych dostępnego na stronach URE. Można użyć go jako odniesienia do projektowanej oferty – dla przykładu, obecnie obowiązujący katalog ustanawia cenę dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystującej wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej na 365 zł za megawatogodzinę (MWh).

Ostatnia przeprowadzona w Polsce aukcja miała miejsce w grudniu 2019 roku, jej wyniki prezes URE opublikował 20 grudnia.

Przedsiębiorcy zainteresowani aukcjami OZE mogą znaleźć najważniejsze informacje na stronach Urzędu Regulacji Energetyki – istnieje tam cały internetowy przewodnik, który opisuje wszystkie kroki jakie podjąć należy przed wejściem do przetargu.

Kluczową kwestią w aukcjach jest konkurencyjność cenowa ofert. Wygrywają oferty najtańsze. Zysk przedsiębiorcy jest tu uzależniony od m.in. sprawności i wydajności jego urządzenia. Dlatego też warto zainwestować w instalacje o najlepszych osiągnięciach. Takie oferuje m.in. Eneria, lider na rynku energetyki rozproszonej. Dzięki jej bogatej ofercie instalacji fotowoltaicznych przedsiębiorcy mogą wejść do aukcji z szansami na pewną wygraną i wysoki zysk.

Reklama

Komentarze

    Reklama