Reklama

Portal o energetyce

Otwarto kolejny fragment polsko–litewskiego mostu energetycznego

  • photo
    photo

Oficjalnie oddano do użytku dwutorową linię przesyłową 400 kV z Miłosnej do Siedlec  oraz stację energetyczną Siedlce Ujrzanów. Tym samym zakończono kolejny etap budowy połączenia elektroenergetycznego Polska–Litwa, które stanowi ważny element europejskiej inicjatywy „Baltic Ring”. Jej ocelem jest integracja rynków energetycznych krajów nadbałtyckich.

W uroczystości wzięli udział m.in. wicepremier Janusz Piechociński, przedstawiciel dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej ds. energii Wolfgang Munch oraz zarząd spółki PSE, która razem z Litgrid AB odpowiada za realizację transgranicznego połączenia Polska–Litwa.

Szef resortu gospodarki podkreślił w swoim wystąpieniu, że inwestycja ma charakter wielopłaszczyznowy i w znaczącym stopniu przyczyni się do wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju: ,,Wybudowanie linii przesyłowej z Miłosnej do Siedlec oraz stacji Siedlce Ujrzanów ma olbrzymie znaczenie – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Obiekty te są istotnymi elementami finalizowanego projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa. Dzięki temu możliwa będzie także integracja systemów przesyłowych krajów bałtyckich i stworzenie energetycznego Pierścienia Bałtyckiego. (…) To również szansa na zwiększenie atrakcyjności tego regionu dla inwestorów”.

Henryk Majchrzak, prezes PSE S.A. zwrócił uwagę na kwestie związane z wpływem realizowanego przedsięwzięcia na polski system elektroenergetyczny: ,,(…) Nowa linia poprawi bezpieczeństwo energetyczne tego obszaru. (…) Po uruchomieniu budowanej obecnie linii 400kV Kozienice-Siedlce Ujrzanów, stanowić będzie jednocześnie fragment półpierścienia południowego, który zwiększy powiązanie Warszawy i Siedlec z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, a tym samym istotnie poprawi zasilanie aglomeracji warszawskiej”.

Przypomnijmy, że projekt budowy polsko–litewskiego ,,mostu energetycznego” obejmuje powstanie siedmiu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć oraz czterech linii 400 kV. Obecnie w fazie realizacji znajdują się jeszcze stacje Ełk Bis oraz Stanisławów, a także linie Ełk Bis–Łomża i Ełk – granica RP. Przedstawiciele PSE wielokrotnie podkreślali, że dzięki realizacji wszystkich zaplanowanych w tym zakresie inwestycji, współczynnik wymiany z siecią sąsiednich krajów wyniesie 10% - przyczyniając się tym samym do spełnienia europejskich norm.

(JK)

Reklama

Komentarze

    Reklama