• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Osiągnięto porozumienie w sprawie przyszłości KWK Sośnica

  • Władimir Putin i Anatolij Sierdiukow: autorzy reform wojskowych w Rosji- fot. kremlin.ru

Po wielu spotkaniach i godzinach negocjacji zarząd Polskiej Grupy Górniczej osiągnął porozumienie ze stroną społeczną w sprawie przyszłości kopalni Sośnica w Gliwicach. W dialog zaangażowani byli minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Kluczowym założeniem porozumienia jest osiągnięcie przez kopalnię rentowności. W najbliższym czasie w KWK Sośnica uzbrojone i uruchomione zostaną dwie ściany (x100 i gc 100). Ustalono, że do końca stycznia 2017 roku kopalnia musi uzyskać dodatni wynik finansowy. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, KWK Sośnica pozostanie w strukturach Polskiej Grupy Górniczej. Jeśli nie, z końcem 2017 roku trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.  

Dzięki temu porozumieniu kopalnia Sośnica nie będzie obciążała wyniku finansowego Polskiej Grupy Górniczej. Szukaliśmy najlepszego rozwiązania, które nie niosłoby zagrożenia dla finansów całej spółki. Uzbrajamy dwie ściany. Do czasu oceny postępów w wynikach kopalni, nie będziemy prowadzić innych inwestycji przygotowawczych, co pozwoli znacznie obniżyć koszty – mówi Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Do końca 2017 roku Polska Grupa Górnicza zamierza wydać na inwestycje w innych kopalniach około 900 milionów złotych. Zgodnie z programem restrukturyzacji priorytetem mają być inwestycje w kopalnie o największym potencjale.

Planowane inwestycje w PGG to m. in. połączenie Ruchu Chwałowice z Ruchem Jankowice, budowa poziomu 880m na Ruchu Jankowice, Modernizacja szybu III na Ruchu Marcel połączenie tego ruchu z Ruchem Rydułtowy, udostępnienie złoża w filarze elektrowni „Halemba”, połączenie technologiczne ruchu Pokój z ruchem Bielszowice i przesłanie urobku w całości na ruch Bielszowice, uruchomienie 3-ciej ściany w Ruchu Pokój i udostępnienie złoża Imielin Północ na ruchu Ziemowit. Wśród założeń biznesplanu są również: zwiększenie sprzedaży węgla, usprawnienie procedur i znalezienie nowych rynków zbytu. Zarząd spółki chce zwiększyć sprzedaż bezpośrednią, m. in. poprzez rozwinięcie uruchomionego w lipcu sklepu internetowego.

PGG będzie zmniejszać zatrudnienie, ale jedynie przez naturalne odejścia na emerytury i Program Dobrowolnych Odejść. Do tej pory zainteresowanie jednorazową odprawą pieniężną lub urlopem górniczym zadeklarowało 4863 pracowników. Spółka wraz ze spadkiem zatrudnienia sukcesywnie zmniejszać będzie wydobycie, dostosowując je do potrzeb rynku.

Zobacz także: PGG chce rozpocząć eksploatację nowego złoża w kopalni Rydułtowy

 

Komentarze