Reklama

Gaz

Opublikowano raport nt. rozwoju infrastruktury gazowej w regionie Morza Bałtyckiego

Fot. Gaz-System
Fot. Gaz-System

Gaz-System wspólnie z Operatorami Systemów Przesyłowych z regionu Morza Bałtyckiego publikują Regionalny Plan Inwestycyjny 2017. Dokument koncentruje się na planowanych projektach inwestycyjnych do 2026 roku.

Regionalny Plan Inwestycyjny 2017 (BEMIP GRIP 2017) jest już trzecią edycją regionalnego raportu analizującego perspektywy rozwoju infrastruktury gazowej w perspektywie długoterminowej.

BEMIP GRIP zawiera informacje na temat rozwoju regionalnego rynku, regionalnych inicjatyw w sektorze gazu ziemnego oraz zwraca uwagę na zmiany, które zaszły na rynku od momentu publikacji drugiej edycji BEMIP GRIP w maju 2014 roku.

Zobacz także: Prezes Gaz System dla Energetyka24.com: zbudujemy polski hub. „Zainteresowanie producentów i klientów"

BEMIP GRIP 2017 zachowuje te same ramy co poprzednie wydanie bałtyckiego planu inwestycyjnego, przedstawiając informacje na temat rynków gazu w regionie, analizując uwarunkowania związane z popytem i dostawami gazu ziemnego oraz potencjalny wkład projektów infrastrukturalnych w kontekście zmian na nich zachodzących. Raport ponadto koncentruje się na rozwoju obszaru pozasieciowych usług gazu ziemnego i LNG małej skali. BEMIP GRIP przekazuje aktualne informacje na temat regionalnych inicjatyw w zachodniej i wschodniej części Morza Bałtyckiego, jak również regionalnych analiz infrastrukturalnych kładących nacisk na dostawy gazu i wpływ możliwych przerw w dostawach na funkcjonowanie infrastruktury gazowej.

BEMIP GRIP 2017 jest dostępny na stronie internetowej ENTSOG oraz OSP z regionu bałtyckiego.

kn/Gaz-System

Reklama

Komentarze

    Reklama