Nowy Prezes PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

30 września 2020, 16:11
Zrzut ekranu 2020-09-30 o 16.07.56
Fot. PGNiG Termika
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (PTEP), po przeprowadzonym 28 września br. przez Radę Nadzorczą Spółki postępowaniu kwalifikacyjnym, powołało Krzysztofa Zalewskiego do Zarządu Spółki.

Krzysztof Zalewski objął funkcję Prezesa Zarządu PTEP. Oprócz nowo powołanego Prezesa w Zarządzie zasiadają również dwaj Wiceprezesi: Artur Michałowski i Janusz Dobrosielski.

Krzysztof Zalewski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo - Wydział Prawa Administracji oraz angielskojęzycznych studiów w Szkole Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonej przez Cambridge University.
Ukończył również, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie audytu, kontroli finansowej i rachunkowości, a także studia Master of Business Administration prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa w Warszawie.

W latach 2014 – 2016 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury sp. z o.o. W latach 2007 – 2016 zajmował różne stanowiska w PERN S.A., a od 2014 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Prawnego – Radca Prawny. W latach 2013-2014 był Radcą Prawnym w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.

Od czerwca 2016 roku do września 2020 roku był Prezesem Zarządu Naftoserwis sp. z o.o., zaś od lipca 2018 roku do grudnia 2018 roku był także Prezesem Zarządu Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury sp. z o.o. koordynując proces połączenia tej spółki z Naftoserwis sp. z o.o.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa zajmuje się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej oraz ciepła dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności Czerwionki-Leszczyn, Jastrzębia-Zdroju, Knurowa, Kuźni Raciborskiej, Pawłowic, Suszca, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor. Spółka produkuje też sprężone powietrze i chłód dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej i jest głównym dostawcą ciepła i energii elektrycznej dla tej firmy. Łączna moc jednostek wytwórczych spółki wynosi 185,2 MWe, 959 MWt i prawie 17,3 MW mocy chłodniczej.

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24