Reklama

Górnictwo

Nowy prezes Kopexu. ,,Celem zmniejszenie zadłużenia i rentowność"

Rada Nadzorcza Kopex S.A. powołała panią Beatę Zawiszowską na stanowisko Prezesa Zarządu Kopex S.A. oraz pana Bartosza Bielaka na stanowisko wiceprezesa Zarządu Spółki. Wcześniej Rada przyjęła rezygnację z zasiadania w Zarządzie dotychczasowego prezesa, Dariusza Pietyszuka, oraz członków Zarządu, Magdaleny Nawłoki oraz Henryka Jurczyka. Zmiany w Zarządzie są efektem zakończonego projektu pozyskania inwestora do Spółki, poprzez przejęcie 1 grudnia 2016r. przez TDJ pakietu kontrolnego akcji Kopex S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej Kopex S.A. złożyli podziękowanie dotychczasowemu Zarządowi Spółki za jego intensywną pracę w 2016 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła efekty jego zaangażowania, przede wszystkim podpisanie umowy restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kopex, pozyskanie inwestora strategicznego do Spółki, a także opracowanie i rozpoczęcie programu restrukturyzacji operacyjnej. W opinii Rady Nadzorczej dokonania ustępującego Zarządu to milowy krok dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Spółki.

 

Beata Zawiszowska obejmie stanowisko prezesa Zarządu Kopex S.A. w piątek, 16 grudnia. Jej głównymi zadaniami będzie realizacja zapisów umowy restrukturyzującej zadłużenie Grupy Kopex S.A. Jednym z kluczowych zadań będzie również nadzór nad relacjami pomiędzy Grupą a instytucjami finansowymi.

 

„Kluczowe zadania na 2017 rok, przed którymi stanie nowo powołany Zarząd Kopex S.A., będą dotyczyć sprawnego i terminowego wywiązywania się z postanowień umowy restrukturyzacji finansowej Grupy Kopex” – mówi Beata Zawiszowska. „Jest to cel ambitny, ale jestem przekonana, że dzięki naszemu doświadczeniu i determinacji, z sukcesem będziemy kontynuować restrukturyzację operacyjną i majątkową Grupy Kopex, by jak najszybciej doprowadzić do zmniejszenia jej zadłużenia i odzyskania przez Spółkę rentowności. Wierzę, że realizacja tych zadań będzie wspólnym sukcesem Zarządu i pracowników Grupy Kopex”. – dodaje.

 

Beata Zawiszowska jest związana z Grupą TDJ nieprzerwanie od 1993 roku. Specjalizuje się w obszarze finansów i księgowości. Od 2002 r. jest wiceprezesem FAMUR S.A. W trakcie swojej pracy w Grupie TDJ Beata Zawiszowska uczestniczyła w szeregu zakończonych sukcesem projektów związanych z akwizycjami i restrukturyzacją spółek zależnych. Ma też bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania finansowania oraz zarządzania płynnością i majątkiem obrotowym, jest również biegłym specjalistą w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Beata Zawiszowska równocześnie ze stanowiskiem Prezesa Zarządu Kopex S.A. będzie pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A.

 

Rada Nadzorcza Kopex S.A., doceniając dotychczasowe zaangażowanie Bartosza Bielaka, który w ostatnich trzech miesiącach był delegowany z ramienia Rady Nadzorczej Kopex S.A. do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, podjęła uchwałę o jego nominacji na stanowisko wiceprezesa Zarządu Spółki. Dotychczas Bartosz Bielak był odpowiedzialny w strukturach Grupy Kopex przede wszystkim za prowadzenie procesu restrukturyzacji operacyjnej i majątkowej oraz wypracowanie ostatecznego kształtu porozumienia z wierzycielami Kopex S.A. i jej spółek zależnych. Bartosz Bielak ma bogate doświadczenie z zakresu transakcji fuzji i przejęć, Post Merger Integration, określania i wdrażania strategii, restrukturyzacji oraz zarządzania ryzykiem, które zdobył podczas swojej pracy w firmie doradczej PwC Polska sp. z o.o.

 

Zobacz także: Kopex kontynuuje restrukturyzację i publikuje wyniki za I półrocze 2016

Komentarze