Reklama

Elektroenergetyka

Nowy blok Elektrowni Kozienice: pierwsza próba generalna

Jeden z najważniejszych etapów budowy nowego bloku energetycznego 1075 MW w ramach Elektrowni Kozienice zakończony sukcesem. Przeprowadzono udaną próbę wodną kotła.

Próba odbywała się pod nadzorem Jednostki Notyfikującej Urzędu Dozoru Technicznego Cert, która wystawiła odpowiedni certyfikat. Podczas próby kocioł, którego montaż zakończył się na początku marca, i całą instalację wypełniono wodą. Następnie stopniowo podnoszono ciśnienie wody do 514 barów. Dzięki próbie sprawdzono szczelność układu ciśnieniowego kotła.

- Cała instalacja kotła to również tysiące elementów rur i spoin. Dzięki próbie ciśnieniowej sprawdziliśmy poprawność montażu wszystkich tych elementów – wyjaśnia Piotr Szmaj, dyrektor budowy bloku w Enei Wytwarzanie. Zakończenie tego ważnego etapu budowy kotła umożliwia otwarcie kolejnych frontów prac montażowych bloku.

Nowy blok energetyczny Enei Wytwarzanie będzie najnowocześniejszą jednostką wytwórczą, na węgiel kamienny w Polsce oraz Europie. Wyróżnikiem inwestycji są najnowocześniejsze, innowacyjne i ekologiczne rozwiązania. Blok będzie pracował na nadkrytyczne parametry pary, co oznacza uzyskanie tej samej ilości energii przy znacznie mniejszym zużyciu węgla.

Zobacz także: Enea Wytwarzanie pomoże PSE

Reklama

Komentarze

    Reklama