Reklama

Gaz

Nowy argument za Baltic Pipe? Polska i Ukraina budują połączenie gazowe

6 grudnia 2016 r. operatorzy systemów przesyłowych Polski i Ukrainy, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz PJSC „UKRTRANSGAZ” podpisali umowę o współpracy na realizację połączenia gazowego Polska – Ukraina łączącego systemy przesyłowe obydwu krajów. Umowa obejmuje współpracę operatorów w zakresie prowadzenia dalszych prac w projekcie obejmujących projektowanie i budowę połączenia.

Projektowane obecnie połączenie gazowe Polska - Ukraina zakłada budowę nowego gazociągu pomiędzy węzłem Hermanowice po polskiej stronie oraz węzłem Bliche Volytsia po stronie ukraińskiej. Promotorzy projektu zakładają, że nowe połączenie pozwoli na zwiększenie możliwości przesyłu gazu ziemnego z Polski na Ukrainę maksymalnie do 5 mld m3 rocznie już od 2020 roku, po ukończeniu rozbudowy krajowego systemu przesyłowego w Polsce.

 

Połączenie gazowe Polska - Ukraina jest istotne w kontekście utworzenia możliwości przesyłu gazu z wykorzystaniem krajowego systemu przesyłowego z planowanej Bramy Północnej (korytarz norweski oraz Terminal LNG) w kierunku Europy Wschodniej. Realizacja projektu znacząco poprawi poziom dywersyfikacji źródeł dostaw gazu dla Ukrainy (dostęp do nowych źródeł gazu, w tym do LNG), zintegrowania rynku gazu w regionie oraz utworzenia korytarza transportowego wspomagającego integrację regionalnego rynku gazu ziemnego, oraz wzmocnienie solidarności energetycznej pomiędzy krajami UE i Wspólnoty Energetycznej.

 

Integracja polskiego i ukraińskiego systemu przesyłowego stanowi element Korytarza Gazowego Północ-Południe i pozwoli na przesyłanie gazu z Terminalu LNG w Świnoujściu z wykorzystaniem połączeń transgranicznych pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Celem nadrzędnym jest zapewnienie elastycznej infrastruktury przesyłowej działającej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, pozwalającej na połączenie zachodnich rynków gazowych oraz globalnego rynku LNG z rynkiem środkowoeuropejskim. Uzyskany w ten sposób efekt skali powinien korzystnie wpłynąć na konkurencyjność i atrakcyjność regionu dla potencjalnych uczestników rynku.

 

Podpisana umowa reguluje współpracę obu operatorów podczas prowadzenia prac projektowych oraz, w zależności od podjęcia decyzji inwestycyjnej, przyszłej realizacji interkonektora. Umowa przewiduje także możliwość przeprowadzania procedury Open Season, która będzie miała na celu weryfikację komercyjnego i biznesowego uzasadnienia dla rozbudowy systemu przesyłowego, w szczególności w zakresie potwierdzenia rzeczywistego zainteresowania rynku. Finalna decyzja inwestycyjna zostanie podjęta na podstawie wyników Open Season, w porozumieniu z właściwymi urzędami regulacji energetyki oraz w oparciu o obowiązujące w Polsce i na Ukrainie prawo.

 

Obaj operatorzy dokładają także wszelkich starań w zakresie zabezpieczenia możliwości realizacji projektu połączenia Polska - Ukraina oraz prowadzą regularny dialog z różnymi interesariuszami projektu. 22 lutego 2016 r. została złożona do Wspólnoty Energetycznej aplikacja w sprawie przyznania statusu „Project of Mutual Interest” (PMI) dla projektu połączenia Polska – Ukraina. W jej następstwie, 14 października 2016 roku, Wspólnota Energetyczna zarekomendowała przyznanie statusu PMI dla projektu połączenia Polska- Ukraina.

 

Zobacz także: Koniec transferu rosyjskiego gazu przez Ukrainę? ,,Przemawia za tym szereg czynników"

Komentarze