• Partner główny
    Logo Orlen

Chemia

Noworoczne zmiany personalne w Polimex-Mostostalu

Fot.: Polimex-Mostostal
Fot.: Polimex-Mostostal

Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal S.A. podjęła decyzję o powołaniu do składu zarządu spółki Pana Macieja Korniluka i z dniem 8 stycznia br. powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu.

Nowy członek zarządu został powołany na trzyletnią wspólną kadencję. Odpowiedzialny będzie za nadzór nad finansami Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Od 8 stycznia br. skład zarządu Polimex-Mostostal S.A. prezentuje się następująco:

Antoni Józwowicz – prezes zarządu,

Maciej Korniluk – wiceprezes zarządu ds. finansowych,

Przemysław Janiszewski – wiceprezes zarządu ds. operacyjnych.

 - „To dla nas bardzo ważne, że nowy członek zarządu Polimex Mostostal jest nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale dobrze zna Spółkę. Nadzór nad finansami Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal oddajemy w dobre ręce.”- powiedział Antoni Józwowicz prezes zarządu Polimex-Mostostal.

Zobacz także: Energetyczny alfabet 2017 roku [KOMENTARZ]

-„Jestem bardzo zadowolony, że dołączyłem do Zarządu Polimex-Mostostal. Powierzone mi zadania, w tym przede wszystkim zarządzanie finansami największej spółki budowlanej w Polsce, to dla mnie ogromna odpowiedzialność i wyzwanie. Dołożę wszelkich starań, by zrealizować postawione przede mną cele.” – skomentował Maciej Korniluk – nowy wiceprezes zarządu Polimex-Mostostal.

Pan Maciej Korniluk, nowy wiceprezes zarządu ds. finansowych Polimex-Mostostal, jest managerem i biegłym rewidentem z wieloletnim stażem w kraju i za granicą. Jest ekspertem w dziedzinie fuzji, przejęć i szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstwa. Przed powołaniem do składu Zarządu Polimex-Mostostal związany był ze spółką, jako przewodniczący Zespołu Doradczego ds. Planu Rozwoju Polimex-Mostostal oraz członek Komitetu Inwestorów.

Ostatnio pracował na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Fuzji i Przejęć w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W PGE był zaangażowany m.in. w proces dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej oraz Polimex-Mostostal, a także nabycie aktywów EDF w Polsce.

Pan Korniluk przez wiele lat pracował także na stanowiskach menadżerskich w Dziale Audytu PwC w Polsce oraz w biurze PwC w USA. W latach 2004 – 2008 zatrudniony był w Dziale Audytu w Roedl&Partner w Polsce.

Pan Maciej Korniluk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Zastąpił on w zarządzie Polimex-Mostostal S.A. Pana Andrzeja Juszczyńskiego, który z dniem 2 stycznia br.  złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych Polimex-Mostostal S.A.

ML/Mostostal

Komentarze