Reklama

Górnictwo

Nowe chodniki w KGHM

Kopalnia miedzi. Fot. kghm.pl
Kopalnia miedzi. Fot. kghm.pl

W kopalni Polkowice-Sieroszowice dokonano zbicia prowadzonych na głębokości 1290 metrów, wiązki chodników T, W-359. Jego realizacja ma duże znaczenie dla przyszłości kopalni oraz bezpośredni wpływ na polepszenie warunków klimatycznych w położonych najgłębiej oddziałach wydobywczych.

Zbicie wyrobisk w warunkach jakie panują w kopalniach KGHM jest zadaniem wymagającym precyzji. Prace prowadzone były z dwóch stron, na dużej głębokości i w trudnych warunkach mikroklimatu.

„Zbijanie kolejnych chodników udostępniających nowe partie złoża, poprawiających komfort pracy, umożliwiających dalsze udostępnianie złóż w kierunku Głogowa Głębokiego są bardzo ważne dla KGHM” – powiedział Piotr Walczak, wiceprezes ds. produkcji KGHM Polska Miedź.

Szczególną rolę pełnią służby miernicze, które odpowiadają za ustalenie kierunku postępu robót w taki sposób, aby prowadzone przez kilometry chodniki spotkały się w zaplanowanym miejscu. W przypadku chodników W,T-359 mierniczy rozpoczęli swoją pracę na początku 2014 roku. Dzięki wzorcowej współpracy mierników, ale i precyzji wykonania robót górniczych uzyskano idealne połączenie osi obu wyrobisk.

Zobacz także: KGHM koncentruje się wyłącznie na posiadanych aktywach

„PeBeKa w tym rejonie wykonuje ok. 10 km wyrobisk rocznie. Było to niewątpliwie duże wyzwanie techniczne. Prace od strony szybu SW-1 rozpoczęto w lutym 2014 r., a pierwsze strzały kierunkowe od podszybia szybu SW-4 wykonano w maju 2015 r. Dzięki wzorowej współpracy służb ZG Polkowice-Sieroszowice i PeBeKa mamy efekt jakości i dotrzymania terminu wykonania prac” – powiedział Jarosław Danielkiewicz, wiceprezes PeBeKa.

Dla uzyskania wymaganej dokładności pomiarów przy prowadzeniu prac mierniczych przez 2 km podziemnych wyrobisk od szybu SW4 z jednej strony i  ponad 7 km z drugiej, wykorzystano wyjątkowy żyroskopowy instrument Giromat 2000 skonstruowany pierwotnie dla potrzeb drążenia kanału La Manche.  Kolejna wersja tego instrumentu z powodzeniem została wdrożona w pomiarach podziemnych w kopalni Polkowice Sieroszowice przy współudziale naukowców z AGH Kraków. Jest to jedyny tego typu instrument w Polsce.

Podstawowym celem wykonania wiązki chodników „359S” jest udostępnienie złoża rudy miedzi w kierunku Głogowa Głębokiego. Jego eksploatacja to przyszłość wydobycia w polskich kopalniach KGHM.

Zobacz także: „Zawsze mieć miedź” – strategia KGHM na lata 2017-2021

„To zbicie wentylacyjne jest ważne dla kopalń Polkowice-Sieroszowice i Rudna. Pozwala zwiększyć możliwości wentylacyjne szybu SW4. Docelowo chcemy, aby tym szybem opuszczane było do kopalni ok. 45 tys. m3 powietrza na minutę, która zarówno dla PeBeKi, Rudnej i Sierpolu będzie potrzebne i będzie poprawiało warunki klimatyczne”powiedział Mirosław Laskowski, dyrektor techniczny ZG Polkowice- Sieroszowice.

W celu rozbudowy niezbędnej infrastruktury konieczne jest  uzyskanie poprawy warunków wentylacyjnych, zarówno dla przyszłych prac udostępniających jak i obecnie pracujących oddziałów kopalni Polkowice-Sieroszowice. Zbicie tych wyrobisk stanowi element realizacji projektu odprowadzania zużytego i gorącego powietrza przez złoże soli do szybu SG-2.  Aktualnie wykonano szybik łączący złoże rudy miedzi ze znajdującym się nad nim pokładem soli. Poprzez wspomniane wyrobiska T, W-359 uzyskany zostanie dopływ świeżego powietrza z szybu SW-4, które po przejściu przez  pole eksploatacyjne oddziału G-51 a następnie wyrobiska w soli trafi do szybu wydechowego SG-2.

Uczestnicy zbicia minutą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłych we wrześniu 2016 roku pracowników Pebeki.

kn/KGHM

Reklama

Komentarze (1)

  1. jj

    Artykuł o kopalni miedzi a zdjęcie z węgla?

Reklama