Reklama

OZE

Norwegia i Islandia wzorem rozwoju energii geotermalnej dla Polski

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Od lipca b.r. trwa międzynarodowy projekt pt. „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce”. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju geo-ciepłownictwa w Polsce, wzmacniając podejmowane przez rząd RP inicjatywy w tym zakresie. 

Projekt realizowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009–2014 przez zespoły wiodących specjalistów polskich z zakresu geotermii – z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (lidera), Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej i zagranicznych – z Krajowej Agencji Energii w Islandii oraz Christian Michelsen Research AS w Norwegii, a także z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej. W Projekcie uczestniczą też przedstawiciele Lądka Zdroju, Konstantynowa Łódzkiego, Poddębic, Sochaczewa – miast, dla których opracowane będą ww. studia możliwości wykorzystania geotermii w lokalnym ciepłownictwie, a także propozycje  projektów pilotowych.   

Zobacz także: Szyszko: Energia geotermalna to przyszłość Polski

Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Środowiska, a szczególnie przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Kraju i Głównego Geologa Kraju – Pana prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju geo-ciepłownictwa w Polsce, wzmacniając podejmowane przez rząd RP inicjatywy w tym zakresie. Operatorami Programu PL04, w ramach którego Projekt jest realizowany, są Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wymienione dwa kraje Darczyńców EOG przodują na świecie w zagospodarowaniu ciepła Ziemi: Islandia dzięki wodom i parom geotermalnym, a Norwegia dzięki pompom ciepła. W Polsce natomiast ciepłownictwo geotermalne (pomimo odpowiedniego potencjału w wielu rejonach) jest nadal na wstępnym etapie rozwoju, stąd też współpraca ze specjalistami ma dla Polski z podanych krajów jest dla nas bardzo ważna.

W ramach Projektu zaplanowano wizyty studyjne w Polsce, Norwegii i Islandii,  konferencje, działania promocyjne, a także m.in. opracowanie wszechstronnego Raportu dotyczącego m.in. wymienionych studiów możliwości, jak również propozycji rozwiązań, których wprowadzenie powinno sprzyjać trwałemu rozwojowi ciepłownictwa geotermalnego. W przeciwieństwie do pierwszego tym razem projekt dotyczący ciepłownictwa geotermalnego w Polsce dofinansowany przez Mechanizm EOG dotyczy zarówno w wybranych miejscowościach, jak i w całej Polsce.

Zobacz także: NFOŚiGW: są szanse na sześć nowych geotermii w Polsce

Projekt otwiera drogę dla długo oczekiwanej współpracy Polski, Islandii i Norwegii w zakresie energii geotermalnej w ramach mechanizmów finansowych EOG i Funduszy Norweskich w nadchodzących latach, będąc wyjątkową szansą wspólnych projektów i poczynienia istotnego postępu w geotermii w Polsce.

Konferencja

18 września b.r. odbyła się w Łodzi Konferencja formalnie otwierająca ten Projekt. Wzięli w niej udział przedstawiciele Partnerów i realizatorów, przedstawiciele Miast, na których koncentrują się prace, współpracujących instytucji oraz eksperci. W konferencji aktywny udział mieli także przedstawiciele Operatorów Programu PL04 w Polsce – Pan Marcin Mazurowski - z-ca dyrektora DGiKG oraz pracownicy Ministerstwa Środowiska (DGiKG oraz DFE) oraz Pan Roman Wójcik – z-ca  Prezesa NFOŚiGW. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej w sumie ok. 70 osób (w tym reprezentanci samorządów, firm ciepłowniczych, konsultingowych, pracujących ciepłowni geotermalnych, inwestorów oraz przedstawicieli uczelni.

Zobacz także: MŚ: Węgiel, łupki i geotermia filarami bezpieczeństwa energetycznego

kn/MŚ

Reklama

Komentarze

    Reklama